Image Map

HERKESE SAĞLIK VE GÜVENLİ GELECEK HAKKI İÇİN ANKARA'YA YÜRÜYORUZ!

AKP, SSGSS YASALARINI DEĞİŞTİRİYOR…

DİKKAT! EMEKLİLİĞİMİZ-SAĞLIĞIMIZ TEHLİKEDE!

Sadece kendimiz için değil, çocuklarımızın geleceği için, AKP iktidarını uyarmak için yürüyoruz!

 

AKP Hükümeti, sosyal güvenlik alanında Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda tüm çalışanlar için ortak norm ve standart sağlayacak bir düzenleme yapması gerekirken; Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilen 5510 Sayılı Yasa’dan da geri bir yasa taslağı ortaya çıkarmıştır.

 

Hükümet, bir yandan sosyal güvenlik açıklarının büyüdüğünü söylerken bir yandan da sağlık alanındaki uygulamalarıyla, özel hastanelere, ilaç tekellerine aktardığı payı artırmayı hedefliyor.  Türkiye, OECD ülkeleri arasında devletin sosyal güvenlik sistemine prim katkısı olmayan tek ülkedir. Avrupa Birliği ülkeleri sosyal güvenlik ve sağlık için bütçelerinin yarısını harcarken, Türkiye’de bu oran bütçenin beşte birine ulaşmıyor.

 

AKP Hükümeti’nin hazırladığı bu tasarı yasalaşırsa sağlık ve sosyal güvenlik haklarımızda bir dizi kayıp oluşacak:

 

Kadınlar için 58, erkekler için 60 olan emeklilik yaşı hem kadınlar hem de erkekler için 65’e çıkarılacak… Emekliliğe hak kazanmak için halen 7.000 gün prim ödemek gerekirken 9.000 gün prim ödemek gerekecek… Emekli aylıkları yüzde 23 ile yüzde 33 arasında düşürülecek… Hastalık, kaza, ameliyat gibi nedenlerle hastaneye yatmak gerekince “katılım payı” adı altında para ödenecek… Bütün sağlık hizmetleri paralı olacak…

 

TBMM’ye sunulan yasa tasarısının geri çekilmesini, geniş katılımlı bir tartışma ortamında çalışılarak taleplerimiz doğrultusunda yeniden düzenlenmesini istiyoruz.

 

Bu nedenle de biz emek ve meslek örgütleri “HERKESE SAĞLIK VE GÜVENLİ GELECEK HAKKI!” sloganıyla 15 OCAK’ta İSTANBUL ve İZMİR’den ANKARA’ya yürüyoruz!

 

16 Ocak’ta diğer bütün illerden otobüsler Ankara’ya hareket edecek ve 17 Ocak’ta Ankara’da, 12:30’da Meclis önünde olacağız!

 

 

YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHI

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ile ilgili olarak başlatılan kampanya çerçevesinde 15 Ocak tarihinde İstanbul ve İzmir’den başlayacak Ankara yürüyüşümüzün  programı aşağıya çıkarılmıştır.

 

DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, KESK Genel Başkanı Dr. İsmail Hakkı Tombul ve Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Gençay Gürsoy, TEB, TDB, TÜRMOB, BASK başkan ve yöneticileri ile DİSK Yönetim Kurulu Üyelerinin bulunduğu İstanbul Güzergahı ve DİSK Genel Sekreteri Musa Çam‘ın bulunduğu İzmir Güzergahı ve etkinlikler şöyle:

 

İSTANBUL GÜZERGAHI:

15 Ocak 2008,  Salı günü 12.30’da Haydarpaşa’da örgüt genel başkanlarının yapacağı basın açıklamasının ardından Nautilus önüne yürünerek buradan otobüslerle hareket edilecek. 15.00’da Gebze’de Birleşik Metal-İş grevi ziyaret edilecek. Akşam 16.30’da Kocaeli’ne ulaşacak yürüyüş kolu burada (Merkez Bankası önünde) yapacağı basın açıklamasının ardından konaklayacak.

16 Ocak Çarşamba günü saat 09.30’da Kocaeli’nden ayrılıp 12.00’de Bursa’ya (Stadyum önüne) varılacak. Bursa’da İzmir’den gelen yürüyüş koluyla buluşup, Fomara Meydanı’nda 12.30’da yapılacak basın açıklamasından sonra Eskişehir’e hareket edilecek. 17.00’de Eskişehir’de yapılacak açıklamadan sonra yürüyüşçüler burada konaklayacaklar.

17 Ocak Salı günü 08.00’da Ankara’ya hareket edilecek ve diğer bütün illerden gelerek Ankara’ya ulaşan kitleyle 11.30’da Ankara Kurtuluş Parkı’nda toplanarak Meclis’e yürünecek. Saat 12.30’da TBMM önünde kitlesel basın açıklaması gerçekleştirilecek.

 

İZMİR GÜZERGAHI:

15 Ocak 2008 Salı günü saat 12.00’de DİSK Ege Bölge Temsilciliği’nde toplanıp saat 12.30’da Basmane’de DİSK Genel Sekreteri Musa Çam‘ın yapacağı basın açıklamasının ardından hareket edilecek. Manisa-Akhisar güzergahını takiben saat 17.00’de Balıkesir’e ulaşılarak burada bir basın açıklaması yapılacak.

16 Ocak Çarşamba günü saat 09.00’da Balıkesir’den hareket edecek yürüyüş kolu 09.30’da YÖRSAN’daki grevci işçileri ziyaret edecek. Daha sonra Bursa’ya hareket edecek yürüyüş kolu saat 12.00’da Bursa’da İstanbul Kolu ile buluşacak.

 

ITUC ETUC