Image Map

DİSK 13. GENEL KURULU 15-16-17 ŞUBAT 2008 TARİHLERİNDE TOPLANIYOR!

 

·          DİSK 13. Genel  Kurulu 15-16-17 Şubat 2008 tarihlerinde Caddebostan Kültür MerkeziR11; Kadıköy’de yapılacaktır.

 

·          DİSK Genel Kuruluna   17 Sendikaya bağlı 400 delege katılacaktır.

 

            Ayrıca; ITUC (Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu) ve ETUC (Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu)’na bağlı  40’ı aşkın yabancı konuk Genel Kurulu izlemek üzere Türkiye’ye geliyor.

 

            13 Şubat 1967 yılında kurulan DİSK, 41. Yılına  13. Genel Kurulunu  aynı tarihte toplayarak giriyor.

YÖNLENDİRİCİ BELGE; TOPLUMSAL AYAĞA KALKIŞ ÇAĞRISI”

            Genel Kurul da kararlaştırılacak olan  “13. Genel Kurul Yönlendirici Temel Belgesi” örgüt içinde tartışılıyor.

 

            Sendikalar arası oluşturulan kararlar Komisyonu  çalışmalarını tamamlayarak Yönlendirici temel belgeyi oluşturdu.

 

            Yönetim Kuruluna sunulan belge, burada tartışıldıktan sonra  Genişletilmiş Başkanlar Kuruluna sunuldu.

 

            Bolu Koru Hotel’de 1 – 2 Şubat 2008 tarihlerinde yapılan tartışmalar sonrası  hazırlanan belge örgüt içinde tartışılmaya açıldı.

 

“Yönlendirici Temel  Belge” son şeklini 13. Genel Kurulda alarak örgütsel karar haline getirilecek.

 

Yönlendirici temel Belgenin önsözü;

 

                                               “AYAĞA KALKIŞ  ÇAĞRISI”

 

      Ülkemizde bağımsız, demokratik, sınıf ve kitle sendikacılığının tek temsilcisi DİSK’tir.

 

DİSK, 41 yıllık mücadele tarihinde, ülkemizde yaşayan tüm emekçilerin, yoksulların, ezilenlerin ekonomik, demokratik, sosyal ve siyasal hakları için mücadele etmiş; bu uğurda bedeller ödemiş ama mücadele azminden bir an bile kopmadan, kurucularının onurlu mirasını 2000’li yıllara taşımıştır.

 

DİSK, işçi sınıfının ulusal ve uluslararası mücadele birliğine olan inancıyla, küresel sermayenin ve onun yerli işbirlikçilerinin emek ve demokrasi karşıtı tüm eylemlerinin karşısında dimdik ayakta kalmayı başarmıştır.

 

DİSK, sadece temsil ettiği işçilerin değil, bütün emekçilerin ve halkın daha iyi yaşama, daha özgür, daha bağımsız ve daha demokratik bir ülke yaratma özlemlerinin sözcüsü olmuştur.

 

DİSK, Türkiye’nin insan hakları ve özgürlüklerine dayanan çağdaş, demokratik ve bağımsız bir ülke olma hedefinden asla ayrılmadan mücadelesini bugünlere taşımıştır.

 

İşte 41 yıllık bu mücadele tarihinin şanlı mirasıyla yola devam eden DİSK, tarihin kendisine yeniden yüklediği öncülük misyonuyla; emekçilere ve halka yeniden bir TOPLUMSAL AYAĞA KALKIŞ ÇAĞRISI  yapmaktadır.

 

DİSK, işçileri, memurları, köylüleri, kadınları, gençleri, emeklileri, işsizleri, yoksulları, aydınları, ezilen milyonlarca çoğunluğu, bugünümüzü ve yarınımızı ellerimizden almak isteyen, emek ve demokrasi karşıtlarına, onların işbirlikçi politikalarına karşı mücadeleye çağırmaktadır.

 

DİSK, tüm emek ve demokrasi güçlerini haklarımız ve geleceğimiz için bir araya gelmeye, gerçekten bağımsız demokratik bir Türkiye’yi inşa etmek için mücadele etmeye çağırmaktadır.

 

DİSK, bu çağrısının bir gereği olarak önümüzdeki dönemde hayatın her alanında emekten, insandan, doğadan, demokrasiden, barıştan, bağımsızlıktan, özgürlükten, eşitlikten yana aktif tutum almaya ve mücadele etmeye ant içmektedir. 

 

 

13. GENEL KURULU GÜNDEMİ:

1) Açılış ve saygı duruşu,

 

2) Genel Başkanın konuşması,

 

3) Başkanlık Kurulu seçimi,

 

4) Konukların tanıtımı ve konuşmaları,

 

5) Komisyonların seçimi;

a) Kararlar Komisyonu, b) Tüzük Değişikliği Komisyonu,   c) Tahmini Bütçe ve Hesap Tetkik Komisyonu,

 

6) Raporların okunması ve görüşülmesi

a) Çalışma Raporu, b) Denetim Kurulu Raporu, c) Disiplin Kurulu Raporu, d) Hesap Tetkik Komisyonu Raporu,

 

7) Kurulların aklanması,

 

8) Tahmini Bütçenin okunması ve görüşülmesi,

 

9) Kararlar Komisyonu raporunun okunması ve görüşülmesi,

 

10)Tüzük Değişikliği Komisyonu raporunun okunması, görüşülmesi ve tüzük değişikliği,

 

11) Seçimler;

a) Genel Başkan, b) Genel Sekreter, c) Yönetim Kurulu, d) Denetim Kurulu, e) Disiplin Kurulu

 

12) Kapanış

 

 

 

 

“ULUSLARARASI SENDİKALAR İSTANBUL BULUŞMASI”

DİSK   14 Şubat 2008,  Perşembe günü CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZİN’DE  yapılacak “Uluslararası  Sendikalar İstanbul Buluşması” toplantısına da ev sahipliği yapacaktır. Sempozyumda Arjantin, Brezilya, Güney Afrika, Güney Kore, İngiltere, Fransa ve  Filipinler’den gelen sendikacılar Uluslararası Sendikal Hareketin imkanlarını ve sorunlarını tartışacaklardır.

 

 

(13 Genel Kurul malzemeleri için lütfen aşağ

ITUC ETUC