Image Map

KUTUPLAŞMAYI DERİNLEŞTİRİCİ SÖYLEM VE EYLEMLER SON BULMALIDIR!

DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi’nin, aralarında sendika, meslek ve sivil toplum kuruluşlarının bulunduğu 7 örgütün “sağduyu” çağrılarına ilişkin açıklaması

 

 

Bazı sendika, meslek ve sivil toplum örgütleri “sağduyu çağrısı” için biraraya geldiler. Bu toplantıya DİSK de davet edildi. Yapılan bu çağrının içeriğinden önce, çağrıda bulunanların yapısına ilişkin birkaç söz söylemek gerekmektedir.

 

Bu yapı, Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK) olarak faaliyet gösteren bir birliktir ve DİSK önceleri burada yer almasına karşın, daha sonra ayrılmıştır. Bunun nedeni de, siyasal iktidarın sadece “kendi istediği” konularda “onay mercii” olarak kullandığı bu birlikteliğin önerilerinin hükümetçe hiçbir zaman dikkate alınmaması, adeta bizi konu mankeni olarak görmesiydi. Hükümetin suni teneffüs yapmak için adeta oksijen maskesi olarak kullandığı bu yapıda kalmamız düşünülemezdi.

 

Nitekim, Karma İstişare Komitesi’nin AB müzakere sürecine dahil edilmemesi, AB gündeminin de toplumda etkisinin yok olması sonucunu doğurmuştur.

 

Somut gündemle ilgili sağduyu çağrısını ise, zaten bu çağrı yapılmadan çok önce DİSK Başkanlar Kurulu bildirisiyle görüşlerimizi kamuoyuna iletmiştik.

 

Üst yapıda yaşanan “ekonomik kriz” ve “siyasal hesaplaşma” süreçleri yeni “denge” ve çözümlerini topluma dayatarak sürdürmektedir. ABD politikaları, Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler, ülkemizde sürdürülen laik-antilaik kutuplaşmaları, özgürlükler ve hukukun siyasal nesne olarak kullanılması konuları etrafında şekillenen tartışmalar soğukkanlılıkla değerlendirilmelidir.

 

Türkiye’nin bir kriz beklentisi içinde olduğu herkesin malumudur. Bu beklenti içerisinde gittikçe bunalan toplumumuzun bugünkü kutuplaşmayı derinleştirici gidişata dur demeye ihtiyacı vardır. Bunun için de görev başta hükümet olmak üzere siyasetçilere düşmektedir.

 

Siyasal çalkantılı dönemlerin son noktada kaybedeninin hep işçi sınıfı ve emekçi halkımız olduğu kaygısıyla DİSK;

 

·          Siyaset gündeminin ilk sırasına ekonomik ve sosyal konuların gelmesini,

·          Sosyal güvenlikte bir oldu bitti yapılmaması. Emek Platformu’nun taleplerinin dikkate alınmasını,

·          Hükümetin, çoğunlukçu değil çoğulcu bir anlayışla hareket etmesini; hukuka saygılı olma ve yargı bağımsızlığını titizlikle koruma göreviyle yükümlü olduğunu,

·          Demokrasinin kurumsallaşması için dokunulmazlıkların sınırlandırılmasını, Seçim ve Siyasi Partiler Yasası’nın demokratik hale getirilmesini

 

olmazsa olmazlardan görmektedir.

 

DİSK bu gelişmeleri dikkate alarak bir kez daha demokrasi dışı çözümlerin karşısında olduğunu, Cumhuriyetin, laik, sosyal, hukuk devletinin, insan haklarının, özgür demokratik bir Türkiye’nin savunucusu olacağını ilan eder.

ITUC ETUC