Image Map

1 MAYIS DÜZENLEME KOMİTESİ: ELLERİMİZDE KARANFİLLERLE TAKSİM'DE OLACAĞIZ!

TÜRK İŞ R11; DİSK R11; KESK  Genel Sekreterleri, üç konfederasyonun oluşturduğu  1 Mayıs Tertip Komitesi ve 1 Mayıs çalışmalarını birlikte yürüten kurumların  ortak  basın açıklaması.

Değerli basın emekçileri,

Yarın 1 Mayıs. 1 Mayıs işçilerin, emekçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günüdür.    

1 Mayıs emeğin bayramıdır.

1 Mayıs yüzyılı aşkın süredir dünyanın dört bir yanında barış içinde, coşku içinde kutlanmaktadır.

1 Mayıs ülkemizde de, Cumhuriyet öncesinden bu yana emeğin bayramı olarak kutlanmaktadır.

 

Değerli basın mensupları,

1 Mayıs 2008 kutlamalarının sorunsuz, barış ve coşku içinde, yüz binlerce emekçinin katılımıyla kutlanması için haftalardır çalışıyoruz.

Öncelikle TÜRK-İŞ, DİSK ve KESK olarak çağrımıza uyan ve 1 Mayıs kutlama  organizasyonunda bizlere destek veren tüm meslek örgütlerine, siyasi partilere, demokratik kitle örgütlerine teşekkür ederiz.

1 Mayıs’ta  bütün dünyada  yüz milyonlarca  emekçi alanlarda emeğin taleplerini haykırmakta, dayanışmalarını sergilemektedir.

1 Mayıs ülkemizde de, onlarca yıldır, bazen kapalı salonlarda , hatta nezarethanelerde ve hapishanelerde de olsa, ama çoğunlukla 1 Mayıs alanlarında, milyonlarca emekçinin katılımıyla kutlanmaktadır.

Emekçiler ellerinde karanfiller, dillerinde özgürlük ve barış türküleri, yüreklerinde sevgileri ile, dayanışma içinde alanları doldurmaktadır.

1 Mayıs’ı “emeğin bayramı” olarak ilan etmek emekçiler açısından sadece malumun ilanıdır;  bunu yeni bir şey gibi sunmak bizim açımızdan sadece gülünçtür.

Bildiğiniz gibi, 1 Mayıs etkinlikleri düzenlemek hem ILO Sözleşmeleri hem de iç hukukumuz açısından sendikal faaliyet olarak tanımlanmaktadır. Sendikal faaliyetler de izne tabi değildir.

Bizler, 1 Mayıs’ın “emek bayramı” olarak tatil günü olması talebini ısrarla savunmaya devam edeceğiz.

 

Değerli Basın Emekçileri,

Ülkemizin içinde bulunduğu koşulların bilincindeyiz.

Ülkemizde işler iyi gitmiyor. Çalışanların  hak kayıpları her geçen gün artıyor. Kazanılmış haklarımız adım adım ortadan kaldırılmaya çalışılıyor.

Daha geçen hafta emeklilik ve sağlık alanında yeni hak kaybına uğradık. Şimdi de kıdem tazminatı yok edilmek isteniyor.

İşsizlik almış başını gidiyor. Pahalılık, yoksulluk, geçim sıkıntısı  bir karabasan gibi ülkemizin başına çökmüş.

Siyasal ve sosyal alanda da, zıtlaşma ve diyalogsuzluk her geçen gün toplumu daha da geriyor. Siyaset aktörleri çözüm bulmak yerine, toplumsal gerginliği arttırıyor.

Bu koşullarda milyonlarca emekçiyi temsil eden demokratik örgütler olara, emeğin taleplerini topluma sunmak, dileklerini haykırmak için 1 Mayıs’ı birlikte kutlama kararı aldık.

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu ve Avrupa Sendikalar Konfederasyonu üyesi  TÜRK- İŞ, DİSK ve KESK olarak 1 Mayıs 2008’de emeğin bayramını Taksim’de kutlama isteğimizi dile getirdik, hazırlıklarımızı da bu çerçevede yürüttük.

Başta meslek örgütlerimiz olmak üzere arak, siyasi partilerimiz, emek örgütleri, demokratik kitle örgütleri, sivil toplum örgütleri,  bu talebimizin etrafında çelik bir örgü oluşturdu.

Evet buradan ilan ediyoruz. 500 bin emekçi olarak 1 Mayıs’ı İstanbul’da Taksim’de ellerimizde karanfillerle kutlayacağız.

Dillerimizde türkülerimizle, ülkemizin 81 ilinin halk oyunlarıyla, omuz omuza 1 Mayıs’ta  sevgi ve dayanışma duygularımızla Taksim’e gireceğiz.

Emeğin taleplerini topluma sunacağız.

Amacımız asla gerginlik yaratmak değildir. Tek amacımız barış ve coşku içinde 1 Mayıs’ı kutlamaktır.

Bizler özü sözü bir emek örgütleriyiz. Ne yapacağımızı açıkça ilan ettik ve buna göre davranacağız.

İktidarı uyarıyoruz. On milyonlarca emekçinin taleplerini göz ardı etmeyin.

Haklı ve demokratik bir hak olan 1 Mayıs kutlamalarına yasak getirmeyin.

Yasakçılık kimseye fayda sağlamaz.. Demokrasi herkes içindir ve herkese  lazımdır.

Sıkışınca “demokrasi” demek, başkalarının taleplerine gelince “yasakçılık” yapmak doğru bir tavır değildir. “Kendine demokrat” tutum halkımızın onaylayacağı bir tavır olamaz.

Ülkemizin gerginliğe değil barışa ve huzura; yasakçılığa değil özgürlüklere; kargaşaya değil dayanışma ve demokrasiye ihtiyacı vardır. Biz emek örgütleri bunu biliyor ve ona göre davranıyoruz.

Bizler barış içinde 1 Mayıs’ı kutlayacağız. Bayramımızı şölene çevireceğiz. Umarız ve dileriz ki bu davranışımız aynı şekilde karşılanacaktır.

ITUC ETUC