Image Map

Emekçiler 29 Kasım'da Ankara Mitingi'nde

 

ERCAN KARAKAŞ

 

Emekçiler 29 Kasım’da Ankara Mitinginde

 

Yıllardır uygulanan sorumsuz neoliberal politikalar sonucunda ABD’de başlayan ve tüm dünyaya yayılan ekonomik kriz daha çok emeği ile geçinen insanları, dar gelirlileri vuruyor.

 

Ülkemizde sosyal politikaların zayıflığı ve sosyal devletin kağıt üzerinde kalmış olması nedeniyle kriz dönemlerinde işçilerimiz ve kamu çalışanlarımız yaşamlarını sürdürmekte zorlanır hale geliyorlar.

 

Yaşanan kriz bir daha gösterdi ki, işverenlerin büyük çoğunluğu, krize karşı ilk “tedbir” olarak çalışanların işine son verme yolunu seçiyorlar.

 

DİSK’in de açıkladığı gibi, şu sıralarda her gün binlerce işçinin işine son veriliyor. Böylece işsiz sayısı ürkütücü sayılara ulaşıyor. Hükümet ABD’de finansal krizin ortaya çıkmasından bu yana hala krize karşı bir politika belirleyemedi. Sözü edilen “paket” de hala açıklanmış değil.

 

Basına yansıyan bilgilerden pakette, çalışanlara, İşten çıkartmalara karşı etkili tedbirlerin yer almadığı anlaşılıyor, örneğin; keyfi işten çıkartmaların önlenmesi, işsizlik sigortasından yararlanma koşullarının kolaylaştırılması yoluyla fondan yararlanacak işsiz sayısının arttırılması vb. konularında somut adımlar yok.

 

DİSK ve KESK gibi sendikalar daha Eylül ayında hükümeti uyardılar. “Kriz geliyor, binlerce insan işsiz kalacak, tedbir alınsın” dediler. Başta ana muhalefet CHP olmak üzere muhalefet partileri de aynı yönde uyarılarda bulundular. Ama AKP hükümeti bu uyarıları dinlemedi. “Bize bir şey olmaz” zihniyetiyle hareket etti. Sorumlu davranmadı.

 

Bunun üzerine KESK, DİSK, TMMOB, TTB ve ÇiftçiSen yaşanılan ekonomik krize karşı çalışanların taleplerini 28 Ekim’de birlikte düzenledikleri bir basın toplantısıyla kamuoyuna ve hükümete bir kez daha duyurdular.

 

Emek ve meslek örgütleri basın toplantısında; “Yaşadığımız deneyimler göstermiştir ki, geniş toplumsal kesimlerin talepleri dışlanarak, sermaye kesimlerinin çıkarları doğrultusunda hazırlanan kriz reçetelerinin hiçbirisi kalıcı bir çözüm üretememiştir. Krize çözüm üretmek adına uygulamaya konulan her tedbir, bir sonraki krizin nedeni olarak ortaya çıkmıştır.” diyerek bu kez alınacak tedbirler konusunda emek örgütlerinin taleplerinin ve alternatif çözüm önerilerinin de dikkate alınmasını talep etmişlerdi.

 

Hükümet maalesef bu uyarıları yok saymış, emek ve meslek örgütleriyle konuşmayı bile gerekli görmemişti.

 

Şimdi DİSK ve KESK taleplerini daha yüksek sesle duyurmak ve hükümeti uyarmak için 29 Kasım, Cumartesi günü Ankara’da büyük bir miting düzenliyorlar.

 

“Krize, İşsizliğe, Yoksulluğa ve Zamlara Karşı Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi ” adıyla yapılacak bu miting emeği ile geçinen her kesimin ve tüm dar gelirli insanların, demokrasiden, barıştan ve sosyal adaletten yana olan herkesin mitingidir.

 

Gün, emekle, emekçilerle dayanışma günüdür.

(BirGün R11; 28 Kasım 2008)

 

 

 

ITUC ETUC