Image Map

DİSK 42. YILINI DİRENİŞLERLE KUTLADI!

DİSK Yönetim Kurulu’nun aldığı karar uyarınca, DİSK kuruluşunun (13 Şubat 1967) 42. yılını “grev ve direniş alanlarında” kutluyor. DİSK’in merkezi kutlaması İstanbul’da bugün, Birleşik Metal-İş sendikamızın örgütlü olduğu direnişte bulunan SİNTER METAL işyerinde yapıldı. 

Kutlamaya, DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, DİSK Yönetim Kurulu Üyeleri, DİSK Denetim ve Disiplin Kurulu Üyeleri, DİSK Başkanlar Kurulu Üyeleri, DİSK’e bağlı Sendikaların Yönetim Kurulu Üyeleri, İstanbul’da bulunan sendikalarımız şube ve bölge başkanları, Yönetim Kurulu Üyeleri, İstanbul’da bulunan işyerleri baş temsilci ve temsilcilerinin yanısıra GÜRSAŞ işçileri de katıldı.

 

DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

 

“Türkiye zor günlerden geçiyor. Küresel ekonomik krizin etkilerinin yanısıra, krizi fırsata dönüştürmeye çalışan sermaye ve hükümetin yanlış politikaları emekçileri vurmaya devam ediyor. Hükümet, insanları “sadaka toplumu”na biat etmeye yönelten siyaset yürütüyor. Demokrasicilik oyunuyla da yoksulluğu kendisine bağımlı hale getiriyor. Devlet olanaklarıyla seçim yatırımları yapıyorlar. Sadaka toplumu yaratacaklarına sosyal devletin gereklerini yerine getirsinler!

 

Bunlar yetmezmiş gibi, anayasal ve yasal haklarını kullanan işçilerin hakları ihlal ediliyor, işverenler krizi fırsat bilerek yasadışı ve keyfi bir şekilde işçi çıkarıyor. Aslında bütün bunlar, sendikal hak ve özgürlüklerinin alenen ihlal edildiğini, 12 Eylül yasalarının hâlâ yürürlükte olduğunu göstermektedir.

 

Türkiye’nin dört bir yanında işten atılmalara, işsizliğe, yoksulluğa ve adaletsizliğe karşı, krizin yükünün emekçilere yıkılmasına karşı işçi kardeşlerimizin yaptıkları direnişler gibi burada da onurlu bir direniş sürmektedir. DİSK’in 42. yılını kutladığımız bugün burada yaptığınız direniş, Kavel, 15-16 Haziran, Kozlu, Çorum Alpagut, Yeniçeltek, Demirdöküm, Sungurlar, Derby, Paşabahçe, 20 Mart ve  1 Mayıs direnişlerinin ruhunu yansıtmaktadır.

 

DİSK dün nasıl kimsesizlerin kimsesi olmuşsa, bugün de örgütlü örgütsüz tüm mağdurların gerçek sesi olmaya devam etmektedir. Emekçilerin, işsizlerin, kadınların, gençlerin, emeklilerin, ezilenlerin, yoksulların sesi bugün burada sizin direnişiniz ve gücünüzle yüksek sesle duyulmaktadır.

 

Sizin direnişiniz demokrasicilik oyunu oynayanların, gözü olup görmeyenlerin, kulağı olup duymayanların maskesini  yırtıp atmaktadır. Mücadelenizin, direnişinizin, haklı kavganızın yanında ve sonuna kadar da arkasındayız.

Buradaki bu direniş ve mücadele ruhu 15 Şubat’ta Kadıköy’de yapılacak “Emek ve Demokrasi Mitingi”yle taçlanacaktır.

Yaşasın DİSK, yaşasın işçi sınıfının hak mücadelesi!..”

 

 

ITUC ETUC