Image Map

DİSK-AR: HAYAT PAHALILIĞI ARTIYOR, EMEKÇİNİN ENFLASYONU DÜŞMÜYOR!

DİSK-AR: HAYAT PAHALILIĞI ARTIYOR, EMEKÇİNİN ENFLASYONU DÜŞMÜYOR!

On iki aylık ortalamalara göre %10,41 artış gerçekleşti…

 

TÜİK Tüketici Endeksi’nin Şubat ayında binde 34 oranında azaldığını ilan etti. Bu açıklama kamuoyunda fiyatların düşme eğilimine girdiği biçiminde bir yanılsamaya neden oldu. Bu düşüş, tüketici genel fiyatlarının azalmakta olduğu yönünde yeterli bir işaret değil. Tek başına ele alınırsa eksik değerlendirmelere neden olur. Bu eksik değerlendirmeden yola çıkıldığı takdirde, ekonomi ve sosyal alana dair son derece yanlış değerlendirmeler yapılacaktır. Hatta hatalı ekonomik ve sosyal kararlar alınacaktır.

Fiyatlar gerçekten düşmekte midir? DİSK için fiyat endeksleri sonuçları ele alınırken temel sorun budur. Bu hem toplumun gerçeği görmesi hem de bu tür sosyal hesapların sonuçlarının bilimselliğe aykırı biçimde yorumlanmasına engel olmak için çok önemlidir.

Fiyatların düşme veya artmaya yönelik genel eğilimini ortaya koymak için iki çok önemli göstergeye bakılması gerekir. Birincisi artış veya azalış eğilimini en doğru biçimde ortaya koyan bilimsel ölçü, fiyat artışlarının (12 aylık) yıllık ortalama biçiminde hesaplanmasıdır. Buna göre Şubat 2008’den şubat 2009’a kadar ki 12 aylık sürede fiyatların azalmadığını, tam tersine arttığını görüyoruz. Bu veriyi de yine TÜİK açıklamasında buluyoruz. TÜİK Şubat 2009’da 12 aylık ortalama fiyat artışının %10,41 olduğunu da açıklamıştır.

 

2009 ŞUBAT AYI TÜKETİCİ ENFLASYONU 2007 YILI HARİÇ SON 5 YILIN EN YÜKSEK DÜZEYİNDEDİR

 

TABLO:1 Son 5 Yılın Şubat ayı (12 Aylık) ortalama fiyat artış oranı %

TÜRKİYE

(genel toplam)

2005

9,66

2006

10,30

2007

10,46

2008

8,53

2009

10,41

Kaynak:TÜİK, Tüketici Fiyatları İstatistikleri

 

İkinci nokta toplumun geniş kesiminin gerçeklerinin ortaya konulması zorunluluğudur. TÜİK Tüketici Fiyatları Endeksi, varlıklı, varlıksız, iş sahibi işsiz yönetici maaşı alan asgari ücret alan bütün kesimleri aynı sepet içinde değerlendirmektedir. Halbuki bütün dünyada yapıldığı gibi ücretliler geçinme endeksi, toplumun geniş kesiminin gerçek hayat pahallılık düzeyini ortaya koyabilir. Bu noktada, zorunlu tüketim harcamalarını ele alarak, halkın gerçek enflasyonunu ortaya koymak için bir adım atabiliriz.

Bu harcama gruplarına baktığımızda fiyat artışlarının çok daha yüksek olduğunu görüyoruz.

 

GIDA VE KONUT ENFLASYONU 2009 ŞUBAT AYINDA 5 YILIN EN YÜKSEK DÜZEYİNE ÇIKMIŞTIR

 

TABLO: 2 5 yıllık (12 aylık) ortalama Konut ve Gıda fiyat artış oranı %

Gıda

Konut

2005

7,36

14,97

2006

6,93

16,08

2007

11,72

14,89

2008

11,91

11,49

2009

12,34

20,08

Kaynak:TÜİK, Tüketici Fiyatları İstatistikleri

 

Gıda ürünlerinde fiyat artışları Şubat 2009’da %12,3 konut harcamalarında %20 ulaştırmada %7,4 olmuştur.

Fiyatların artışı bu kriz döneminde hayat pahalığını ciddi biçimde katlanılamaz hale getirmektedir. İşsizlik, düşen ücretler ve hayat pahalılığı, ülkemizde sosyal sorunları son derece ciddi biçimde artırmaktadır.

DİSK daha önce ortaya koyduğu gibi, hayat pahalılığına karşı ciddi önlemlere alınmasını talep etmektedir. Bunların başında temel tüketim malları fiyatlarında indirime gidilmesi ve zam yapılmaması gelmektedir.

 

ITUC ETUC