Image Map

John Monks'un Olli Rehn'e mektubu

 

Sevgili Olli Rehn,

 

Duyduğumuza göre Türkiye’nin AB’ye giriş süreci çerçevesinde Avrupa Komisyonu Türkiye hükümeti ile Sosyal Politikalar ve İstihdam faslının açılışı için ilişkiye geçmekte ve tartışmalar yürütmektedir. Bu tartışmaların Türkiye Hükümetinin 2821, 2822 ve 4688 sayılı yasalarda değişlik önerileri üzerinde olacağını da duyduk.

 

Yıllardır hem biz ETUC’un, hem ILO’nun hem de Avrupa Konseyinin dile getirdiği ve önerdiği konulara ilişkin Türkiye’de sendikal haklar alanında kimi hareketliliğin olduğunu görmek bizleri çok memnun etmektedir. Ancak ETUC olarak, sendikal haklarla ilgili olarak bu önerilen değişikliklerin ilgili ILO, Avrupa Konseyi ve AB Temel normlarını tam karşılamadığı noktasında endişe etmekteyiz.

 

Önerilen metinler hem kamu sektöründe hem de özel sektörde sendikaların işleyişi, toplu pazarlığın kapsamı ve toplu pazarlık hakkı, toplu eylem hakkı (grev hakkı dahil) konusunda birçok kısıtlama içermektedir.

 

Bizler aşağıda bahsedilen öncelikli konularda ciddi gelişmeler görmeyi isteriz

 

  1. Toplu sözleşme sürecinde “yetki” alabilmek için konulan yüksek barajlar( işyerinde %50 temsil gibi)  ciddi oranda düşürülmelidir.
  2. Toplu pazarlığın kapsamı genişletilmeli, sadece şubeler düzeyinde değil tüm düzeylerde; sektörler arası düzeyde, işletme düzeyinde gerçekleştirilmelidir.
  3. Grev hakkına ilişkin düzenlemelerde yer alan kısıtlamalar ( hem toplu eylemlerin kendisine hem de bu eylemleri gerçekleştiren işçilerin kategorisine ilişkin) külfetli prosedür süreci ve çokça var olan cezai yaptırımlar düzenlemelerden kaldırılmalıdır.
  4. Kamu otoritelerine ve işverenlere sendika üyeleri hakkında detaylı bilgilerin gönderilmesi gereksizdir.
  5. Kamu sektöründeki sendikalar ve işçilerin örgütlenme, toplu pazarlık yapabilme ve toplu eylem gerçekleştirmelerine yönelik hakları hala ya yok ya da çok kısıtlıdır.

 

ETUC için yalnız bir gösterge vardır: “Türkiye, sendikal hakların tam olarak;  hem kamu hem de özel sektörde örgütlenme hakkı, grev hakkı ve toplu pazarlık hakkı özelinde ilgili ILO sözleşmeleriyle, Avrupa Konseyinin Sosyal Şartlarıyla ve AB Temel Haklar Şartı ile uyumlu olduğunu garanti altına almalıdır. ETUC, Türkiye’de sendikal hakların korunması noktasında tetikte olmaya devam edecektir ve bu yöndeki gelişmeleri yakından takip edecek ve bu noktada AB kurumlarının daha fazla yorum ve değerlendirme yapmasını sağlaması için gerekli çabayı gösterecektir.

 

Bu mektubumun bir kopyasını aynı zamanda Komiser Spidla’ya da ileteceğim. (Vladimir Spidla AB İstihdam, Sosyal İşler ve Eşit fırsatlar Komiseri)

 

Sevgilerimle,

 

John Monks / Genel Sekreter / ETUC

ITUC ETUC