Image Map

DİSK ve TÜRK-İŞ üyesi sendikalar, İran'da tutuklu bulunan sendikacıların serbest bırakılması talebiyle İran Konsolosluğu'na yürüdü…

DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, Birleşik Metal-İş Sendikası Yönetim Kurulu üyesi Özkan Atar’ın katıldığı eylemde Birleşik Metal-İş, Sine-Sen, Genç-Sen, Tek Gıda-İş ve Hava-İş sendikalarına üye işçiler Türkçe, Farsça ve İngilizce pankartlar taşıdılar. “Yaşasın Uluslararası Sınıf Dayanışması” sloganları ile İstanbul Cağaloğlu’nda bulunan İran Başkonsolosluğu’na yüründü. Burada bir basın açıklaması yapan Türk-İş Genel Sekreteri Mustafa Türkel Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu ITUC’un 26 Haziran’ı dünya eylem günü ilan ettiğini hatırlattı.

 

Dünya Gıda, Tarım ve Otel İşçileri Birliği IUL, Uluslararası Taşımacılık Konfederasyonu ITF, Eğitim Enternasyonali BI ve Dünya Sendikalar Konfederasyonu ITUC, dünya kamuoyunun İran’da Sendikal haklara yönelik kısıtlama ve süren baskılara dikkat çekmek amacı ile, 26 Haziranı Dünya çapında Eylem günü ilan etti.

 

Bu doğrultuda tüm dünya emek örgütlerinden, 26 Haziran günü İran yurt dışı temsilcilikleri önünde gösteriler, işyerleri ve toplu taşımacılık sektörlerinde eylemler ve açıklamalar, sivil toplum örgütleri ve insan hakları dernekleri ile birlikte toplantılar ve bilgilendirme aktiviteleri düzenlenmesini önerdiler. Bu Kampanya için bir Web-haberleşme sitesi kurulacağı, bilgilendirme dokümanları ve materyallerin de kısa zamanda çıkarılacağı duyuruldu. Dünya Sendikal Örgütleri yaptıkları açıklamalarda İran Hükümeti’nden, Mansour Osanloo, Ebrahim Madadi ve Faryad Kamanger gibi tutuklu yöneticiler ile kısa bir dönem önce haklarında 1’er yıl Hapis cezaları verilen Şeker İşçileri Sendikası TAPEH yöneticilerinin ve 1 Mayıs gösterileri sırasında tutuklanan Sendikacıların derhal serbest bırakılmasını talep etti. Ayrıca, kurulmuş olan sendikaların tanınmasını, örgütlenme mücadelesi verdikleri için işten atılarak mağdur edilen işçilerin tekrar işe alınmasını, çalışanların sendikal örgütlenme özgürlüğü ve kolektif girişim hakkının tanınmasının temelini oluşturan ILO söyleşmelerinin imzalanmasını ve sendikalarla işverenler arasında toplusözleşme hakkının tanınarak güvence altına alınmasını talep etti.

 

Asghar Fataie ve Abbas Fard İranlı işçilere yönelik saldırıların son bulması, tutuklu sendika yöneticilerinin serbest bırakılması için 22 Mayıs günü Hollanda’da açlık grevi başlatmışlardı. Daha öncesinde de İran Komünist İşçi Partisi (İKİP) tüm dünyua emek örgütlerine 1 Mayıs’ta tutuklanan işçilerin serbest bırakılması için acil çağrıda bulunmuştu.

 

Son 3 yılda ekonomik krizin etkisi İran’da da hissedilirken İran hükümeti de gittikçe sertleşerek özellikle memnuniyetsiz olan işçiler üzerindeki şiddetini iyice arttırmıştı. Uzun bir süreden sonra ilk defa ilerici örgütler, insan hakları örgütleri ve sendikalarla birlikte kutlanan bu yılki 1 Mayıs işçi bayramına polis saldırmış ve pek çok işçi göz altına alınıp tutuklanmış, bir çok kadın ve çocuk da yaralanmıştı. İKİP’in aktardığına göre 50’den fazla işçi halen Evin Cezaevi’nde tutulmaktadırlar. Ayrıca bu tutuklulardan Mansoor Osanloo (Tahran ve Çevresinin Otobüs Şoförleri Sendikası) lideri 5 yıl hapis cezası almış ve bu süre içerisinde hastalıklarının tedavisi ve tedavi için gerekli ilaçları verilmemiştir.

 

ITUC ETUC