Image Map

DİSK'ten, TBMM siyasi grup başkanlarına yazı…

DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi’nin, “İş Kanunu”, “İşsizlik Sigortası Kanunu”, “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile Plan ve “Bütçe Komisyonu Raporu” hakkında TBMM siyasi grup başkanlarına gönderdiği yazı aşağıdadır…

 

 

 

 

 

 

TBMM SİYASİ PARTİ GRUP BAŞKANLIKLARINA

 

KONU : İş Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık

Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/476) HK.

 

24 Haziran 2009 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapılan “Üçlü Danışma Kurulu” Toplantısının gündeminde bulunan “Özel İstihdam Bürolarının Mesleki Faaliyet Olarak Geçici İş İlişkisi Kurabilmesi Hususu”nun görüşülmesi sırasında Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ve Yalova Milletvekili İlhan Evcin’in; İş Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmekte olduğunu ve komisyonunun 24.06.2009 tarihi itibariyle raporunu verdiğini öğrenmiş bulunmaktayız.

İşçi sendikalarını ve ülkemiz çalışma hayatını yakından ilgilendiren böyle önemli bir konunun sendikaların gündeminden kaçırılmasını, görüşlerinin alınmamasını manidar bulduğumuzu ifade etmek isteriz.

Zira, Üçlü Danışma Kurulu 4857 sayılı İş Kanunu’nun 114. maddesi ile kurulmuş olup, bu kurulun çalışma barışının ve endüstri ilişkilerinin geliştirilmesinde, çalışma hayatıyla ilgili mevzuat çalışmalarının ve uygulamalarının izlenmesi ve bu konularda Hükümet, işveren ve işçi sendikaları konfederasyonları arasında etkin danışma amaçlanmıştır.

Bu kurulun en önemli dayanağı Üçlü danışmaya ilişkin 144 sayılı ILO Sözleşmesi ile Avrupa Birliğinin Sosyal Diyaloğa ilişkin direktifleridir.

24 Haziran 2009 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapılan “Üçlü Danışma Kurulu” Toplantısına katılan üç işçi sendikaları konfederasyonu TÜRK-İŞ, DİSK ve HAK-İŞ “Özel İstihdam Bürolarının Mesleki Faaliyet Olarak Geçici İş İlişkisi Kurabilmesi” konusunda yasa değişikliği yapılmasına karşı olduklarını açık bir dille ifade etmişler, sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı da toplantı sonrasında yaptığı basın toplantısında bu konuya işçi konfederasyonlarının karşı olduğunu açıklamıştır.

İktidar Partisi TBMM Grup Başkanvekilinin de imzasıyla verilmiş olan bu Kanun Teklifinin esasen İktidar Partisi’nin bir tasarrufu olduğu çok açıktır. Zira, sayın Başbakan krize karşı açıkladığı önlemler paketinde “Özel İstihdam Bürolarının Mesleki Faaliyet Olarak Geçici İş İlişkisi Kurabilmesi”ne ilişkin kanunun çıkarılacağını ifade etmiştir. Bu nedenle, İktidarın ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının “bu konu milletvekillerinin teklifi ile gündeme gelmiştir, Bakanlık tasarrufu değildir” diyerek, konuyu üçlü danışmanın ve sosyal tarafların gündeminden kaçırması inandırıcı olmadığı gibi, kabul edilemez. Bu durum sosyal diyalog ile hükümet ve sosyal tarafların etkin danışması ilkelerine açıkça aykırıdır.

Konunun yakından ilgilendirdiği halde TBMM “Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu”nda da görüşülmemesi başka bir aykırılık olarak ortada durmaktadır.

“Mesleki faaliyet olarak ödünç (geçici) iş ilişkisi”ne ilişkin ilk düzenleme İş Kanunu Bilim Kurulunun hazırladığı taslak ile 2003 yılında gündeme gelmiştir.

DİSK, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in ortak tutum alarak karşı çıktıkları bu düzenleme taslak TBMM’ne tasarı olarak sevk edilirken metinden çıkarılmıştır.

O tarihte düzenlemeye karşı çıkılırken; “mesleki faaliyet olarak ödünç (geçici) iş ilişkisi’nin örgütlendirmeyi zorlaştıracağı, işçi simsarlığına yol açacağı, toplu sözleşmeden yararlanmayı kısıtlayacağı, kollektif hakların kullanımını engelleyeceği, işçiyi korumasız kılacağı” ifade edilmiştir.

Kaldı ki ödünç (geçici) iş ilişkisinin mesleki faaliyet olarak yürütülmesini düzenleyen 181 sayılı ILO sözleşmesi ülkemiz tarafından henüz onaylanmadığı gibi, onaylanan birçok ILO sözleşmesine ilişkin düzenlemeyi on yıllardır hayata geçirmeyen hükümetin, işveren tarafının ısrarı ile bu düzenlemeyi öne alması kabul edilemez.

Yoğun işsizliğin yaşandığı ülkemizde bu düzenleme modern işçi simsarlığını, bordro şirketlerini çoğaltmaktan ve iş gücü piyasasını kuralsızlaştırmaktan, parçalamaktan başka bir işlev görmeyecektir.

Esnek istihdam uygulamalarının istihdamı arttırdığına dair hiçbir somut olgu mevcut değildir. Tam tersine esneklik uygulamaları istihdam azaltıcı sonuçlar doğurmaktadır.

Bu nedenle bu düzenlemenin yapılmasına karşı olduğumuzu ve Kanun Teklifinin Danışma Kurulu kararıyla TBMM gündemine alınmaması hususunu bilgilerinize ve takdirlerinize sunarız.

ITUC ETUC