Image Map

ÖZGÜRLÜKÇÜ R11; EŞİTLİKÇİ, DEMOKRATİK VE SOSYAL BİR ANAYASA İÇİN TEMEL İLKELER RAPORU

DİSK ANAYASA TEMEL İLKELER RAPORU İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

 

22 Temmuz 2007 milletvekili seçimlerinden sonra kurulan AKP Hükümeti, seçimlerde aldığı güçle hızla anayasa değişikliği hazırlıklarına başlamıştır. Ancak evrensel hukuk kurallarına göre kimseye  kendileri için bir anayasa yapma hakkı verilmemiştir. Anayasalar  toplumsal mutabakat metnidir; dolayısıyla, yeni bir anayasa hazırlığında olan hükümet bu mutabakatı gözetmek ve katılımcı bir süreç izlemek zorundadır.

 

Bu nedenle “Yeni Anayasa” bütün toplum kesimlerini kapsayan, katılımcı, çoğulcu ve şeffaf bir süreçte hazırlanmalıdır.

 

Anayasa, evrensel olarak kabul edilmiş insan haklarını ve uluslararası anlaşmalarla teminat altına alınmış bireysel hakları çekincesiz içermelidir. Anayasada sadece demokratik hak ve özgürlükler değil, ekonomik ve sosyal haklar da güvence altına alınmalı, yurttaşların temel ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının giderilmesi devletin anayasal sorumluluğu olmalıdır.

 

Emeğin kazanımlarını, Türkiye’nin demokratikleşmesini, işyerinde, sendikada, siyasal partilerde, devlet yönetiminde demokrasinin işlerlik kazanmasını; eşitliği, özgürlüğü, toplumun her alanında örgütlenme özgürlüğünü hedefleyen çağdaş ve demokratik yeni bir anayasa öncelikle bizim talebimizdir. TÜRKİYE’NİN BUNU HAKETTİĞİNE İNANIYORUZ!

 

Bu bağlamda  22 Temmuz 2007 milletvekili seçimlerinden sonra kurulan AKP Hükümetinin başlattığı anayasa değişikliği tartışmaları üzerine DİSK’in çağrısı ile çalışmalarına başlayan, Prof. Dr. İbrahim Ö. KABOĞLU (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi), Prof. Dr. Yılmaz ALİEFENDİOĞLU (Anayasa Mahkemesi E. Üyesi, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi), Prof. Dr. A. Ülkü AZRAK (Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi), Prof. Dr. İoanna KUÇURADİ (Felsefe Kurumu Başkanı, Maltepe Üniversitesi), Prof. Dr. Mesut GÜLMEZ,  Prof. Dr. Sibel İNCEOĞLU (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi), Doç. Dr. Sevtap YOKUŞ (Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi), Doç. Dr. Kadriye BAKIRCI (İTÜ İşletme Fakültesi), Yrd. Doç. Dr. Abdullah SEZER (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi), Dr. Tuncer ÖZYAVUZ (Avukat), Fikret İLKİZ (Avukat), Necdet OKCAN (Avukat)’dan oluşan Uzmanlar Kurulu tarafından, sadece DİSK için değil, Türkiye’nin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan “Özgürlükçü R11; Eşitlikçi, Demokratik ve Sosyal Bir Anayasa İçin Temel İlkeler Raporu”nu, 1982 Anayasası’nın değiştirilmesi çalışmalarında bir tartışma zemini yaratması ve gelecek kuşakları kucaklayacak “Özgürlükçü R11; Eşitlikçi, Demokratik ve Sosyal Bir Anayasa”nın oluşmasına katkı yapması dileğiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Türkiye kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.  

 

Kamuoyuna sunduğumuz Anayasa Raporu’nun, ülkemizde, açık ya da örtülü bir biçimde devam etmekte olan,  yurttaşlık tanımında, laiklik üzerine ve yönetimde merkez/çevre ilişkisi üzerinde ifadesini bulan üçlü kırılma eksenine yeni açılımlar getirmesini, ezberleri bozmasını umut etmekte, amaçlamaktayız.

 

Bu vesile ile bu raporun hazırlanması çalışmalarına büyük bir özveri ile katılan uzmanlar kurulu üyelerine sundukları bilgi ve birikimleri nedeniyle saygılarımızı sunar, yaptıkları çalışmanın ülkemizin  “Özgürlükçü R11; Eşitlikçi, Demokratik ve Sosyal Bir Anayasa”ya kavuşmasına katkı yapmasını temenni ederiz.

DİSK ANAYASA TEMEL İLKELER RAPORU İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

ITUC ETUC