Image Map

ILO'nun İstihdam Paktı: Krizden Çıkış İçin Önemli Bir Açılım

Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’nun bu yılki 98. Konferansı’nın 19 Haziran günü yapılan oturumunda, Küresel İstihdam Paktı adlı önemli bir belge kabul edildi. Hükümetlerin, sendikaların ve işverenlerin kabul ettiği pakt, ekonomik toparlanma ve reform konusunda bir çerçeve getirmektedir.

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Guy Ryder, ILO çerçeve paketini şöyle tanımladı: “Yeni bir küresel yönetim sistemi kurmayı amaçlayan teklifin özünü istihdam, işçi hakları, sosyal koruma önlemleri ve sürdürülebilirlik oluşturuyor.”

Küresel sendikalar, ILO’nun tekrar işveren çevrelerinin yörüngesine oturmasından ve uluslararası ekonomi kurumlarının başarısızlığı kanıtlanmış serbest piyasa anlayışını sürdürmesinden endişe duymaktadır. Bazı yorumcular, finansal krizin artık dibe vurduğunu ve toparlanmanın yakın olduğunu belirtirken, 19 Haziran’daki ILO oturumunda söz alan temsilciler, kaybolan istihdamın etkilerinin kalıcı ve yıkıcı olacağını vurguladılar.

İstihdam Paktı, krizin 50 milyon işçiyi işsizliğe, 200 milyon insanı yoksulluğa iteceği yolundaki şaşırtıcı ILO tahminlerine bir seçenek olarak görülmektedir. İklim değişikliğiyle mücadele gibi, sürdürülebilir istihdam yaratılması da hayatı bir önem taşımaktadır.

İstihdam Paktı’nın bir başka yönünü ise üçlü diyaloga, sosyal diyaloga ve toplu pazarlığa büyük önem vermesi oluşturmaktadır. Çalışma koşullarıyla ilgili standartların yükseltilmesi ve ücretlerin iyileştirilmesi, işsizlere yönelik eğitim ve yetiştirme programlarıyla birlikte yaşamsal bir önem taşımaktadır. İstihdam Paktı, kamu sektöründe istihdam yaratma planlarının uygulanmasını öngörmektedir. 

ITUC ETUC