Image Map

Türkiye'de Sendikaların Durumu ve ETUC

 

TÜRKİYE’DE SENDİKALARIN DURUMU

 

ETUC’un pozisyonu Sevilla’da yapılan kongre’de belirlenen, Strateji ve Eylem Planı’nda aşağıdaki şekilde tanımlandı:

 

Türkiye, üyeliğin şartlarını ve AB Temel Haklar Bildirgesi’nin gereklerini sadece kağıt üzerinde değil gerçekte de yerine getirdiği sürece ETUC, Türkiye’nin AB üyeliğinden yanadır. Türk toplumunun tüm hak ve özgürlüklerle dönüşümü, zorlu müzakere süreçlerinin sonunda tamamlanmalıdır.

 

Sosyal Politika ve İstihdam Politikası konusunda, Avrupa Komisyonu ve Türkiye hükümeti Sosyal Politika ve İstihdam konulu 19. Fasılı açma tartışmalarına başladılar.

 

AB iki tane ölçüt koydu:

 

1. Bu başlığın kapsadığı her bir alan için müktesebatın ülke genelinde aşamalı olarak iç hukuka aktarılması, hayata geçirilmesi ve uygulanması konusunda tüm işgücünün yararına bir eylem planının komisyona sunulması. Bu eylem planı kayıt dışı çalışanlara odaklanmalı ve Türkiye’de kayıt dışı çalışmanın sorunlarının sosyal ve ekonomik analizini içermeli. Plan aynı zamanda; A> her bir alanda öngörülen tedbirlerin bir zaman çizelgesini, B> ayrılan mali kaynağın ve insan kaynağının ve bunları takviye etmek için gerekecek çabaların tanımlarını, C> içinde yer alan kurumların ve sosyal ortakların tanımlarını, D> müktesebatın aşamalı olarak hayata geçirilmesi ve uygulanması için kurulacak olan kurumların tanımlarını içermelidir

 

2. Bu adımların her biri için, kadınların emek pazarına katılımına özen gösteren bir cinsiyet yaklaşımı benimsenmelidir. Tüm sendikal haklara AB standartları ve ilgili ILO sözleşmeleri çizgisinde saygı gösterilmesinin sağlanması, özellikle örgütlenme hakkı, grev hakkı ve toplu sözleşme hakkına. Bunun için, Türkiye var olan tüm kısıtlamaları kaldırmalı ve bu alanda hem özel sektör, hem de kamu sektörü için tüm mevzuatı yenilemelidir.

 

ETUC, Türkiye’deki 4 üyesi ile beraber durumu izliyor ve bu konularda Komisyonla iletişim içinde.

 

İlk ölçüt ile ilgili olarak bir Eylem Planı, Avrupa Komisyonuna gönderildi. İkincisi için ise, iki yasanın (Sendikalar Yasası No: 2821; Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt Yasası No: 2822) değiştirilmesi önerileri TBMM’de dağıtıldı ama henüz bir oylama yapılmadı. Kamu sektörü için ise bir öneri (No: 4688) henüz yayınlanmadı.

 

19. Fasıl’ın Çek Cumhuriyeti’nin Başkanlığı sırasında açılması bekleniyordu. Ancak 4 Haziran 2009’da, AB Başmüzakerecisi Egemen Bağış, işveren ve işçi örgütlerinin temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucu sendika reformlarının durdurulduğunu açıkladı.

 

– KESK’E YÖNELİK SALDIRILAR

 

KESK’in ofisleri yakın zamanda Jandarma tarafından basıldı. KESK binası arandı ve aralarında eski Genel Sekreter Abdullah Daşdemir ve iki önemli kadın lider olan KESK Yönetim Kurulu üyesi Songül Morsümbül ve Eğitimsen Yönetim Kurulu üyesi Gülçin İsbert’in de olduğu KESK’li sendikacılar gözaltına alındı

 

ETUC, AB Komisyonu üyeleri Rehn ve Spidla’ya 29 Mayıs 2009’da bir mektup yazarak, KESK’in normal sendikal faaliyetlerini sürdürmesini zorlaştıran gözdağı verme amaçlı bu eylemleri kınadı ve Komisyonu, Türkiye’nin AB üyeliği konusunda sadece Sosyal Politika ve İstihdam konulu 19’uncu başlıkta değil aynı zamanda Yargı Sistemi ve Temel Haklar konulu 23’üncü başlıkta da dikkatli olmaya çağırdı.

 

-TÜRKİYE’DEN VE AB’DEN İŞÇİLERİ ORTAK BİR ÇALIŞMA KÜLTÜRÜ ARACILIĞIYLA BİR ARAYA GETİREN SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROJESİ;

 

Bu projenin amacı Türkiye’deki sendikalarla AB üyesi devletlerin sendikaları arasında ve onlar aracılığıyla üyeleri arasında iletişim ve karşılıklı deneyim paylaşımını sağlamak. Bu yolla birbirlerini daha iyi anlamalarını ve ilerideki genişlemenin sağlayacağı imkanları ve zorlukları fark etmelerini sağlamak. Bu proje çeşitli zorluklarla uğraşmak zorunda kaldı ama şimdi daha dinamik bir safhadan geçiyor.

 

Bir araştırma yapılmakta. Bu araştırma Türkiyeli ve AB üyesi ülkelerin işçilerinin birbirleri hakkında sahip oldukları önyargılar ve izlenimleri tanımlamayı amaçlıyor ve  anket formu 8000 Türkiyeli sendikacıya ve 8000 AB üyesi sendikacıya gönderildi. 2009 sonunda bir rapor hazır olacak.

 

AB Konfederasyonları ile yapılan 12 Paylaşım ve Karşılıklı Anlayış seminerinin ve Avrupa Endüstri Federasyonları ile yapılan 9 Sektörel Eğitim seminerinin tarihleri belirlendi. Esas olarak 2009 sonbaharında yapılacaklar. İlk eğitim broşürleri hazırlanıyor. Kontrat 6 ay daha uzatıldı. Final konferansı Mart 2010 olarak programlandı.

 

(ETUC Genel Sekreteri John Monks’un 8 Temmuz 2009 tarihinde ETUC Yönetim Kurulu toplantısında yaptığı konuşmanın Türkiye ile ilgili bölümü)

ITUC ETUC