Image Map

7 EKİM İNSANCA İŞ İÇİN DÜNYA EYLEM GÜNÜ

ILO Genel Direktörü Juan Somavia 1999 yılında “İnsan Onuruna Yakışır İş” kavramını ILO gündemine almıştır. Kısa bir süre sonra, üretken istihdamın ve insan onuruna yakışır iş kavramlarının, yoksulluğu azaltmaya yönelik girişimlerin kilit unsuru olduğuna dair uluslar arası bir fikir birliği oluşturmuştur. Eylül 2005 tarihinde yapılan BM Dünya Zirvesinde 150 dünya lideri, tam ve üretken istihdam ile insan onuruna yakışır iş kavramlarının ilgili ulusal ve uluslar arası politikalar ile bütünleştirilmesi yönünde bir karar almışlardır.

Ardından ETUC ve ITUC’nin de yer aldığı 5 uluslar arası örgüt 2007 Ocak ayında Nairobi’de yapılan dünya Sosyal Forumu’nda “İnsan Onuruna Yakışır İş ve İnsan Onuruna Yakışır Yaşam” kampanyasını başlatmışlar ve o günden itibaren ittifak içinde dünya genelindeki tüm insanların bu kavramlara erişimini sağlayabilmek için çaba sarfetmişlerdir.

“İnsan Onuruna Yakışır İş ve İnsan Onuruna Yakışır Yaşam” kampanyasının bir parçası olarak 2007 Ekim ayında Lizbon’da yapılan ILO Adil Küreselleşme Forumu’nda “İnsan Onuruna Yakışır İş” için eylem çağrısında bulunulmuştur. Forum sonunda hükümetlerden ILO standartlarını onaylayarak uygulamalarını ve insan onuruna yakışır iş kavramını ilgili politikalarına dahil etmelerini talep etmek amacıyla uluslar arası bir dilekçe kampanyası başlatılmıştır.

Bu dilekçelerin bir yıl boyunca toplanması ve bir yıl sonunda yani 7 Ekim 2008 tarihinde Eylem Çağrısı’nın bir parçası olarak Brüksel’deki üst düzey siyasi makamlara sunulmasına karar verilmiştir. Eylem Çağrısı’nın sunulacağı günün “Dünya İnsan Onuruna Yakışır İş Günü” olması öngörülmüştür.

Eylem Çağrısı’nda aşağıdaki hususların teminat altına alınması talep edilmiştir.
R26; Adil ve eşit haklara sahip toplumlar, kaliteli ve sürdürülebilir işler, yaşam için yeterli ücretler,
R26; Sendika kurma ve sendikalara üye olma hakkı,
R26; Toplu pazarlık hakkı,
R26; Sosyal güvenlik kapsamının güçlendirilmesi ve kapsamlarının genişletilmesi,
R26; Emeklilik, işsizlik sigortası, analığın korunması, kaliteli sağlık hizmetlerine erişim,
R26; Adaletsiz ticaret kanunlarının değiştirilmesi, ticari anlaşmaların insan onuruna yakışır iş için bir vasıta olarak kullanımı,
R26; Zengin ülkelerin resmi kalkınma yardımlarını GSMH’lerinin en az yüzde 0.7’si tutarında arttırılmaları,
R26; Göçmen işçilerin istismar edilmelerinin engellenmesi ve diğer çalışanlar ile eşit haklara sahip olmaları,
R26; Uluslar arası finans kuruluşlarının önceliklerini belirlerken sosyal endişeleri de göz önünde bulundurmaları.

Ayrıntılı bilgi için: www.wddw.org

ITUC ETUC