Image Map

DİSK, KAMU EMEKÇİLERİNİN UYARI GREVİNİ DESTEKLİYOR!..

DİSK üyesi işyerlerinde 25 Kasım Çarşamba günü saat 11:00’da

“AKP HALKA HESAP VER” bildirileri okunacak…

 

 

 

DİSK Yönetim Kurulu, DİSK Başkanlar Kurulu’nun önerisiyle kamu emekçilerinin 25 Kasım’da yapacağı uyarı grevini destekleme kararı aldı.

 

Bu karar uyarınca Türkiye’deki bütün işyerlerinde 25 Kasım Çarşamba günü saat 11:00’de “AKP Halka Hesap Ver!” isimli bildiriler okunarak, illerde yapılacak kitlesel basın açıklamalarına katılım sağlanacak.

 

İstanbul’da DİSK/Nakliyat-İş Sendikası ayrıca Topkapı Nakliyeciler Sitesi’nde bulunan bin üyemiz ile 2 saatlik iş bırakarak dayanışma eylemi yapacak. 

 

Saat 09:00 ile 11:00 saatleri arasında yapılacak iş bırakma eyleminde ortak metni DİSK Örgütlenme Daire Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu okuyacak.

 

 

 

 

BASIN AÇIKLAMASININ VE İŞ BIRAKMA EYLEMİNİN YAPILACAĞI

 

Yer      : Nakliyeciler Sitesi 4. Blok No: 427/B  Zeytinburnu/İstanbul

Tarih   : 25.11.2009 (Çarşamba)

Saat     : 09:00-11:00  (Basın açıklaması saat 10:00’da yapılacaktır)

ITUC ETUC