Image Map

TEKEL eylemleri hakkında mektup

Sevgili Meslektaşlarım,

 

Bu mektubu, TEKEL işçilerinin eylemleri hakkında bazı gelişmeleri aktarmak ve iş güvencesi için direnen onurlu işçileri desteklediğimizi hatırlatmak için yazıyorum.

 

Çok iyi bildiğiniz gibi, Türkiye’de TEKEL tütün işçileri 1 ayı aşkın süredir, Başkent Ankara’da iş güvencelerini savunmak için, sendikal hak ve özgürlüklere sahip çıkmak için çeşitli eylemler yapıyorlar. Bu eylemler son yılların en kötü hava koşullarına ve polis baskısına karşın devam ediyor.

 

TEKEL işçilerinin eylemleri Türkiye’nin demokrat ve ilerici kamuoyu tarafından sahiplenildi. DİSK üyesi sendikaların da aralarında bulunduğu çok sayıda sendika ve demokratik kitle örgütü, Türkiye’nin her yerinde çok sayıda etkinlik düzenleyerek TEKEL işçilerine destek ve dayanışmalarını sunuyorlar. Ülkenin her yerinde dayanışma faaliyetleri büyüyerek devam ediyor.

 

DİSK olarak, TEKEL işçilerinin, sadece kendileri için değil bir bütün olarak özelleştirmeye karşı ve işçilerin ortak çıkarları için direndikleri bilinciyle, eylemi kendi eylemimiz gibi sahipleniyoruz. TEKEL işçilerine destek vermek için sendikaların ve ilerici güçlerin bir araya gelmesi ülkemiz emek hareketi açısından oldukça önemli bir gelişmedir.

 

Sendika konfederasyonları ortak bir açıklama yayınlayarak, hükümete sorunun çözümü için 26 Ocak 2010 tarihine kadar süre verdik. 26 Ocak’ta tekrar bir araya gelerek gerekirse dayanışma grevi düzenleyeceğimizi veya üretimden gelen gücümüzü kullanılacağımızı ilan ettik.

 

Ancak, başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın çeşitli vesilelerle yaptığı konuşmalarda TEKEL eylemlerine yönelik olarak sarf ettiği sözler, ülkemizde sendikal özgürlüklere ve işçi haklarına nasıl yaklaşıldığını bir kez daha göstermiştir.

 

Başbakan, ücretlerin düşürülmesine itiraz eden, sosyal ve sendikal hakların kaybına karşı çıkan karşı çıkan işçileri suçlamış ve sendikaları kışkırtıcılık ile suçlamıştır. Başbakan işçilerin haksız yere ücret aldığını ima etmiş ve sendikaları suç örgütü olarak göstermek istemiştir. Bunlara ek olarak Başbakan, işsizliği gerekçe göstererek TEKEL işçilerinin haklarının ödenemeyeceğini ifade etmiştir.

 

İşçilerin direniş çadırları çevreyi kirlettikleri gerekçesiyle kaldırılmak istenmektedir. İşçi eylemleri çeşitli defalar göz yaşartıcı gaz ve tanzikli su ile engellenmeye çalışılmıştır.

 

TEKEL işçileri; insanca bir yaşam için mücadele ediyorlar, ulusal ve uluslararası anlaşmalarca kendilerine verilmiş hakları savunuyorlar. Bu mektup vesilesi ile bir kez daha ilan ediyoruz, DİSK olarak TEKEL işçilerinin direnişine sonuna kadar destek olacağız, alınan ortak kararları eksiksiz uygulayacağız. İşçilerin temel haklarına kavuşmaları için mücadele edeceğiz. İşçilerin hak arayışının ve sendikal faaliyetlerin suç olarak gösterilmesine izin vermeyeceğiz.

 

En iyi dileklerimle

 

 

Süleyman Çelebi

Genel Başkan

 

 

İngilizce / English:http://disk.org.tr/default.asp?Page=Content&ContentId=908

DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) ve Avrupa Gıda İşçileri Federasyonu (EFFAT) Genel Sekreterleri’ne birer mektup yazarak TEKEL işçilerinin mücadelesini desteklediklerini ifade etti.

ITUC ETUC