Image Map

DİSK BÖLGE TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI…

DİSK BÖLGE TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI…

 

13 Şubat 2010 Cumartesi günü İstanbul’da toplanan, İstanbul ve Kocaeli DİSK Temsilciler Kurulu ortak toplantısı; DİSK Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu üyeleri, DİSK Başkanlar Kurulu üyeleri, üye sendikalar yönetim, denetim, disiplin kurulu üyeleri, üye sendikalar İstanbul ve Kocaeli bölgelerinde bulunan bölge temsilcileri, şube başkan ve yönetim, denetim, disiplin kurulu üyeleri, işyerleri baş temsilci ve temsilcilerinin katılımıyla yapılmıştır.

 

İşçi direnişleri ve dayanışma, sendikal yasalar ve mücadele gündemleri ile yapılan toplantıda, işçi temsilcilerinin görüşlerini açıkladıkları toplantıda şu kararlar alınmıştır:

 

1-      AKP İktidarının sermayenin çıkarları doğrultusunda, işçi ve emekçilere yönelttiği saldırı politikaları her geçen gün artmaktadır. Bu saldırılara karşı emeğin en geniş mücadele cephesinin oluşturulması ertelenemez görevimizdir. Bu konuda DİSK Yönetim Kurulu’nun ve Başkanlar Kurulu’nun geçmiş tecrübeler ışığında çalışma başlatması,

 

2-      Özel İstihdam Büroları adı altında kölelik düzenini yeniden çağrıştıran kiralık işçi düzenlemesine, kıdem tazminatının 30 günden 15 güne çekilmesi veya fona devri gibi girişimler, işçilere açık savaş ilanıdır. Bu girişimlere karşı işçilerin bilgilendirilmesi ve mücadele hazırlığı için broşür, duvar gazetesi, afiş çıkarılarak işyerlerine ve bölgelere dağıtılması,

 

3-      Çalışma hayatını belirleyen 2821 R11; 2822 sayılı yasaların işçi sınıfına giydirdiği deli gömleğinin değiştirilmesi, grev engellerinin ve yasaklarının kaldırılması için yeni kampanyaların başlatılması,

4-      Uzun yargılama süreçleri ile güvencesizliğe ve bir aldatmacaya dönüşen işe iade davaları ve iş güvencesi sisteminin 158 sayılı ILO sözleşmesi hükümlerine uyumlu hale getirilmesi için etkin bir hukuksal mücadelenin sürdürülmesi,

 

5-      Sendikalaşma nedeniyle veya kriz bahane edilerek yapılan işçi çıkarmalara karşı direnişlerin örgütlenmesi, direnişçi işçilerle ve grevci işçilerle dayanışmanın arttırılması, ziyaretlerin örgütlenmesi, maddi dayanışma ağının örülmesi,

 

6-      Özelleştirmeye, taşeronlaştırmaya ve dışarıdan hizmet alımı uygulamalarına karşı mücadelenin aksatılmadan sürdürülmesi gerekmektedir. Bu mücadelenin kampanyalarla genişletilmesi,

 

7-      8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün 100. yılı kutlamalarına etkin ve kitlesel katılımın sağlanması,

 

8-      1 Mayıs 2010 kutlamasının merkezi olarak İstanbul/Taksim’de gerçekleştirilmesi ve 1 Mayıs çalışmalarının içeriğinin sendikal hak ve özgürlükler olarak belirlenmesi, en kitlesel katılım için işyerlerinde çalışmaların başlatılması,

 

9-      TEKEL işçilerinin direnişi bugün Türkiye işçi sınıfına yeniden moral kaynağı ve birlik R11; mücadele ve dayanışma konusunda başarılı bir örnek olmuştur. TEKEL işçilerinin kazanımı, Türkiye emek hareketinin kazanımı olacaktır. Bu nedenle TEKEL direnişi ile dayanışmanın güçlendirilmesi işçi sınıfının mücadele alanının başında gelmektedir. TEKEL işçilerinin onayı olmayan hiçbir çözüm DİSK tarafından kabul edilmeyecektir.

 

Bu nedenle TEKEL işçileriyle dayanışma için;

 

a) TEKEL işçilerinin direniş sembolü olan siyah kurdelelerin işyerleri ve dışarıda yakalara takılmasına,

 

b) Mahallerde, işçi semtlerinde, kahvelerde çalışmalar yapılarak dayanışmanın güçlendirilmesi, her yere siyah bezlerin asılmasının sağlanması,

 

c) Sendika genel merkez ve şubelerine siyah bezlerin asılması, araçlara siyah kurdelelerin bağlanması,

 

d) 20 Şubat 2010 tarihinde TEKEL işçileriyle dayanışma için bölgelerden otobüslerle Ankara’ya gidilmesi,

 

e) Konfederasyonların alacağı genel eylem kararının desteklenmesi için işyerlerinde hazırlık çalışmalarının başlatılması,

kararları alınmıştır.

 

Zafer direnen işçilerin olacaktır.

Bu inançla İNADINA MÜCADELE R11; İNADINA DAYANIŞMA.

 

ITUC ETUC