Image Map

DİSK YÖNETİM KURULU: KAZANANLAR HEP MÜCADELE EDENLERDİR!..

 

 

DİSK Yönetim Kurulu adına DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi’nin, TEKEL işçileriyle dayanışmak için yapılan 4 Şubat iş bırakma eylemlerine ilişkin değerlendirmesi:

KAZANANLAR HEP MÜCADELE EDENLERDİR!..

 

1.      TEKEL işçilerinin haftalardır sürdürdüğü eyleme, berberlerden dağcılara, öğrencilerden esnafa, gazetecilerden sanatçılara, serbest çalışanlardan öğretim üyelerine kadar toplumun geniş kesimlerinden aktif destek sağlanmıştır.

 

2.      TEKEL direnişi, işçileri, kamu emekçilerini, meslek ve kitle örgütlerini, sivil toplum kuruluşlarını birbirine “tek yumruk, tek yürek” olarak yanyana getiren özelliğiyle sendikal mücadelede önemli bir işlev edinmiştir. Emekçileri önümüzdeki günlerde bekleyen yeni saldırılar karşısında örnek olan oldukça önemli bir deneyimdir.

 

3.      TEKEL direnişi toplum vicdanında karşılığını bulmuş, mücadelenin simgesi olmuş, Hükümet yalnız kalmıştır. Yalnız kaldığının farkında olarak, 4-C konusunda toplumu ikna edemeyen Hükümet “dayatmaya” yönelmiştir.

 

4.      Hükümet’in asıl niyeti 4-C’nin kabul edilip edilmemesi değil, 4-C üzerinden emekçi sınıfların ve sendikal örgütlerin bir bütün olarak dirençlerinin kırılmasıdır. Emekçilere yönelik topyekün bir saldırı sözkonusudur.

 

5.      Türkiye’ye giydirilmek istenen 4-C maddesi “kuralsızlaştırma”, “iş güvensizliği”, “örgütsüzleştirme” ve bir tür “gönüllü kölelik” özelliklerinden dolayı, TEKEL işçilerinin direnişi de sendikal mücadeleden daha geniş bir “direnme” anlamına sahiptir. Bu anlamda, direnişler sadece 4 Şubat destek eylemleriyle sınırlı olarak ve başarılı/başarısız şeklinde bir kriterle değerlendirilemez.

 

6.      Hükümet’in, bakanlar ve valiler aracılığıyla da “tehdit” ölçülerine varan baskıları artırması, bizzat Başbakan’ın “süre bitiminde müdahale edeceğini” açıklayarak katı ve otoriter tutumunu sürdürmesine rağmen eylemler önemli katılımlarla gerçekleşmiştir.

 

7.      4 Şubat eylemleri TEKEL işçileriyle DAYANIŞMA EYLEMİ’dir. İş bırakma ve iş yavaşlatma olarak gerçekleştirilen eylemlerin başarılı olup olmadığına ilişkin ölçüt kitlesel basın açıklamalarına katılımla değil, işyerlerinde iş bırakmalarla değerlendirilmelidir. Ve 81 ilde iş bırakma eylemleri yapılmış, gösteriler düzenlenmiştir.

 

8.      İstanbul ve Ankara’da iş bırakma eylemlerinin beklenenin altında gerçekleştiği doğrudur, fakat bu durumun, dayanışma eyleminin genel başarısını etkilediği söylenemez.

 

9.      4 Şubat eylemine katılacağını açıklayan bir konfederasyonun son anda eylemden çekildiğini açıklaması, sendikal anlayışlarının, sınıf mücadelesindeki pozisyonlarının önemli bir gösteresidir. Ancak DİSK, emekçilerin son derece ihtiyaç duyduğu “birliğin”, içinden geçtiğimiz süreçteki öneminin de farkında olarak bu konuda eleştiri hakkını “saklı tutmasının” gerekli olduğuna inanmaktadır.

 

10.   4 Şubat eylemlilikleri mücadelede bir dönemeç noktasıdır. Ancak, gerek 4-C direnişleri ve gerekse sendikal hak ve özgürlüklere ilişkin mücadele henüz bitmemiştir ve yeni mücadele biçimleriyle yükseltilecektir.

 

Eylemlere, örgütlü bulunduğumuz bütün işyerlerinde ve bölgelerde içtenlikli ve etkin olarak katılan örgütümüze ve üyelerimize teşekkür ederiz.

Direne direne, birleşe birleşe kazanacağız!.

ITUC ETUC