Image Map

İŞÇİ VE KAMU ÇALIŞANLARI KONFEDERASYONLARININ ORTAK AÇIKLAMASI…

İŞÇİ VE KAMU ÇALIŞANLARI KONFEDERASYONLARININ ORTAK AÇIKLAMASI…

 

TÜRK-İŞ, DİSK, KAMU-SEN, KESK Genel Başkanları 12  Şubat 2010 tarihinde saat 11:00’de KAMU-SEN Genel Merkezi’nde bir araya gelmiştir.

 

Toplantıda, işçi ve memur konfederasyonlarının en son biraya geldiği 6 Şubat 2010 tarihinde alınan karar gereği Cumhurbaşkanı Vekili olması sıfatıyla TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin’e yapılan ziyaret ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a yapılan ziyaret değerlendirilmiştir.  Toplantıda görüşülen konuları ve alınan kararları şunlar oluşturmaktadır:

 

1- Toplantıda Sayın Başbakan’ın 4-C uygulamasından geri adım atılmayacağı yönündeki yaklaşımları değerlendirilmiş ve Konfederasyonlar, 4-C gibi kuralsız, güvencesiz ve hukuka aykırı uygulamalar yürürlükten kaldırılana kadar mücadeleye devam edilmesi kararı almıştır. 

 

2- Konfederasyonlar, TEKEL işçilerinin sorunları konusunda Hükümet’e “inatlaşmayı bırakarak sağduyulu davranma; diyalogu sürdürme konusunda çaba sarfetme; toplumun çeşitli kesimleri arasında husumet oluşturmaya yönelik söylemlerden vazgeçme; ve sorunun masa başında çözülmesi için duyarlılık gösterme” çağrısı yapmaktadır.

 

3- Konfederasyonlar, kuralsız ve güvencesiz çalışmanın simgelerinden biri olan 4-C uygulamasının iptali için hukuki sürecin başlatılmasına ve bu çerçevede Danıştay’a iptal davası açılmasına karar vermiştir.  

 

4- Eylemi tabana yaymak için Konfederasyonlara bağlı sendikaların temsilcilerinin Türkiye’nin dört bir yanından; bölge ve illerden 20 Şubat 2010 tarihinde Ankara’da olmalarına; dayanışmak ve eylemlerine destek vermek için aynı gece TEKEL işçileri ile sabahlamalarına karar verilmiştir.  

 

5- Konfederasyonlar, gerçekleştirilebilecek her yerde, “TEKEL işçilerinin mücadelesine destek veren ve güvencesiz çalıştırmayı protesto eden” yazılar içeren siyah pankartlar asılması çağrısında bulunmaktadır.

 

6- Konfederasyonlar, yetkili kurullarını toplayarak çalışma yaşamının tüm sorunlarına ilişkin ortak bir mücadelenin daha etkin sürdürülmesi konusunda görüş belirleyecek, bu görüş 22 Şubat 2010 tarihinde DİSK Genel Merkezi’nde saat 11:00’de yapılacak olan Konfederasyon Başkanları toplantısında ortaklaştırılacaktır.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ITUC ETUC