Image Map

AVRUPA SOSYAL FORUMU (İstanbul 2010) BAŞLIYOR!

AVRUPA SOSYAL FORUMU (İstanbul 2010) BAŞLIYOR!

 

Dünya Sosyal Forumu (DSF) neoliberalizme, sermaye tarafından yönetilen bir dünyaya veya emperyalizmin her türlüsüne karşı çıkan sosyal hareketlerin, ağların, sendikaların ve diğer sivil toplum örgütlerinin, fikirlerini demokratikçe tartışmak, çözüm önerileri geliştirmek, deneyimlerini özgürce paylaşmak ve etkili bir eylem ağı geliştirmek amacıyla bir araya geldikleri bir açık buluşma alanıdır. 2001’deki ilk dünya buluşmasından bu yana, neoliberal politikalara alternatifler arayan ve üreten sürekli bir uluslararası süreç halini aldı.

 

İlk Dünya Sosyal Forumu’nun ardından bölgesel sosyal forumlar çağrısı yapıldı ve ilk AVRUPA SOSYAL FORUMU 2002’de Floransa’da yapıldı.

 

Avrupa Sosyal Forumu bu yıl 1-4 Temmuz 2010 tarihleri arasında İstanbul’da yapılıyor. ASF’de kararlar katılımcı bütün örgütlerin katıldığı toplantılarda alınıyor. Ancak forumu örgütlemenin zorluklarından dolayı, sürecin devamlılığının sağlanması ve pratik işlerin daha kolay yürüyebilmesi için “Kolaylaştırıcılar Kurulu” oluşturuldu.

 

Bu kurul, DİSK, KESK, TMMOB, TÜRK-İŞ ve İstanbul Dişhekimleri Odası’ndan oluşuyor.

 

·       Türkiye’den ve Avrupa ülkelerinden pek çok örgüt temsilcilerinin katılacağı “Başka Bir Dünya Mümkün” üst başlığıyla yapılacak ve aşağıda DİSK’in katılacağı programı bulacağınız Avrupa Sosyal Forumu’nun sonunda, 3 Temmuz günü saat 18:00’da Osmanbey’den Taksim Gezi Parkı’na bir yürüyüş yapılacaktır.

 

·       Yürüyüş için 3 Temmuz günü saat 17:30’da DİSK Genel Merkez binasının önünde buluşulacaktır.

 

 

 DİSK’İN KATILACAĞI PROGRAMLAR:

 

Ekolojik ve Sosyal Kriz:
Düzenleyici Diğer Kurumlar: DİSK, CGIL (İtalya Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu), Emek ve Küreselleşme Ağı, Campaign for Welfare State

1 Temmuz Perşembe günü saat 17.30-20.30 arası İTÜ Maçka Kampüsü İşletme Fakültesi D201 nolu salon

            Emekli Aylıklarına Yönelik Saldırıyı Durdurun:
Düzenleyici Diğer Kurumlar: DİSK, CGT /Fransa Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu), CGIL(İtalya Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu), FGTB Belçika Genel İşçi Sendikaları Federasyonu)

1 Temmuz Perşembe günü saat 9.30-12.30 arası İTÜ Maçka Kampüsü İşletme Fakültesi D201 nolu salon

 

Avrupa, Kriz Ve İşçi Katılımı:

2 Temmuz günü saat: 9.30 R11; 12.30 arasında da, İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Kampüsü İşletme Fakültesi Konferans salonunda,  ETUC Genel Sekreter Yardımcısı Joel Decallion ve Konfederasyonumuz Genel Başkanı Süleyman Çelebi’nin de katılımıyla “Avrupa, kriz ve işçi katılımı” başlıklı bir toplantı düzenlenecektir.

Sendikal Hak İhlalleri:

Düzenleyici Diğer Kurumlar: DİSK, COBAS (İtalya Taban Komiteleri Sendikaları); CGIL (İtalya Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu); FGTB (Belçika Genel İşçi Sendikaları Federasyonu); LO (Norveç İşçi Sendikaları Konfederasyonu); KESK

2 Temmuz Cuma günü saat 9.30-12.30 arası İTÜ Gümüşsuyu Kampüsü Makine Mühendisliği Fakültesi M001 nolu salon

 

Krize Meydan Okumak, Avrupa’da İşçi Mücadeleleri:
Düzenleyici Diğer Kurumlar: DİSK, KESK, ANITZA (Bask Bölgesi İşçi Sendikaları Konfederasyonu), ADEDY (Yunanistan Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu), COBAS (İtalya Taban Komiteleri Sendikaları); FIOM-CGIL(İtalyan Metal İşçileri Sendikaları Konfederasyonu), FSU (Fransa Eğitim Emekçileri Sendikası)

2 Temmuz Cuma günü saat 9.30-12.30 arası İTÜ Gümüşsuyu Kampüsü Makine Mühendisliği Fakültesi M004 nolu salon

 

AB kriz politikalarının kadınların hayatındaki etkileri:
Düzenleyici Diğer Kurumlar: DİSK, KESK, FGTB (Belçika Genel İşçi Sendikaları Federasyonu), In Gender, Transform

2 Temmuz Cuma günü saat 9.30-12.30 İTÜ Gümüşsuyu Kampüsü Makine Mühendisliği Fakültesi M002 nolu salon

 

ITUC ETUC