Image Map

UPS işçilerine uluslararası destek

DİSK’in davetlisi olarak Türkiye’de bulunan Avusturya ve Macaristan’dan sendikaları, 7 Ekim ‘İnsanca İş Günü’ vesilesiyle direnişteki UPS işçilerini ziyaret ettiler.

Sendika üyesi oldukları için işten atılan UPS işçileri direnişlerinin 157 gününde, Avusturya İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ÖGB), Aşağı Avusturya İşçi Odaları (AKNO) ve Macaristan İşçi Sendikaları Konfederasyonu temsilcilerinin bulunduğu 15 kişilik uluslararası heyeti direniş çadırında ağırladılar.

Ziyarete DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, DİSK Genel Başkan Yardımcısı İsmail Yurtsever, DİSK Genel Başkan Yardımcısı Ali Cancı, Genel-İş Genel Başkanı Erol Ekici’nin yanı sıra Genel-İş ve Sosyal-İş Sendikası’nın yöneticileri ve üyeleri katıldı.

Ziyarette yapılan basın açıklamasında ilk sözü DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün aldı. Görgün Avrupa’da yakın zamanda kemer sıkma politikalarına karşı sendikaların eylem yaptığını hatırlatan Görgün her direnişin zaferle sonuçlanmayacağını, ancak kazanmanın yolunun direnmekten geçtiğini söyleyerek UPS mücadelesine sonuna kadar destek verdiklerini açıkladı.

Görgün’den sonra sözü Aşağı Avusturya İşçi Odası Başkanı Hermann Haneder aldı. Haneder, sadece sendika üyesi oldukları için işçilerin işten atılmasının çağdışı bir uygulama olduğuna dikkat çekerek UPS işçilerinin yanında olduklarını söyledi. Haneder Avusturya UPS’de örgütlü sendika olan VIDA Genel Başkanı’nın selamlarını ileterek küresel eylem gününde sendika üyelerinin nasıl UPS’nin telefonlarını kitlediğini anlattı. Haneder buradaki işçilerin Avusturya’daki işçilerin yüreğini titrettiğini söyleyerek bitirdi konuşmasını.

İkinci dayanışma konuşmasını yapan Avusturya Üretim Sendikası Genel Başkanı Rainer Wimmer’in ardından son olarak Macaristan Metal Sendikası Genel Başkanı Bela Balok konuştu. Balok, UPS’deki hak mücadelesini yakından takip ettiklerini, UPS işçilerinin makine değil insan olduklarını ve 21. yüzyılda sendikal nedenlerle işten atılmaların asla kabul edilemeyeceğini söyledi. Macaristan’a döner dönmez UPS’yi daha güçlü bir şekilde tüm Macar sendikalarının gündemine taşıma sözü verdi ve UPS işçilerine mücadelelerinde başarılar diledi.

İşçiler adına söz alan TÜMTİS Genel Başkanı Kenan Öztürk DİSK’e ve uluslararası delegasyona teşekkür etti. ‘Başbakan bu ülkede demokrasinin nasıl geliştiğini anlatıyor, ama emekçiler kendileri için bunun bir yalan olduğunu her gün görüyor. Halen sendika hakkını kullandığı için yüzlerce işçi işten atılıyor.’ şeklinde konuştu. Öztürk, işverenin sendikal mücadeleyi, işçileri kapıya koyarak sona erdireceğini düşündüğünü, ama alınan uluslararası destekle mücadelenin daha da büyüdüğünü söyledi.

UPS işçileri konuşmaların ardından delegasyonu direniş çadırında ağırladı.

Uluslar arası delegasyon 6 Ekim günü DİSK / Birleşik Metal İş Sendikası’nı ziyaret ettiler. Gebze’deki işyeri ziyaretleri sırasında, DİSK/Birleşik Metal İş Sendikası’na üye oldukları için işten atılan ve işyeri önünde direnişlerini sürdüren ‘Mutaş’ işçilerini ziyaret ettiler.

ITUC ETUC