Image Map

2011 İNSANCA YAŞAM İÇİN MÜCADELE YILI OLACAKTIR!..

DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi’nin yayınladığı yeniyıl mesajı:

 

2011 insanca yaşam için mücadele yılı olacaktır!

Geride bıraktığımız yıl başta emekçiler olmak üzere toplumun geniş bir kesimi için ne yazık ki yine olumsuzluklarla doluydu.

2010 yılı; beklentilerin karşılanamadığı, global kriz ve çarpık gelir dağılımı nedeniyle nedeniyle yoksullaşmanın yaygınlaştığı, önemli sayıda emekçi için işsizliğin uzun dönemli hatta umutsuz bir sorun haline geldiği, işten atılma korkusunun toplumda bir travma yarattığı, haklar ve özgürlükler yönünden ise önemli bir iyileşmenin görülmediği, örgütsüzleştirmenin, kuralsızlaştırmanın, hukuksuzlaştırmanın yaygınlık kazandığı, “Torba Yasa”larla güvencesizliğin bir kural haline getirilmeye çalışıldığı, asgari ücretlilerin açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edildikleri bir dönem oldu.

Bütün bunlara rağmen bizler, emekçiler ve üretenler olarak;

·        Yoksulluk çemberinin kırıldığı, işsizliğini ortadan kaldırıldığı, refahını yükseltildiği,

·        Temel hak ve özgürlüklerin engelsiz, kısıtlamasız uygulandığı; sendikal örgütlenme ve toplu sözleşmenin önündeki engellerin kaldırıldığı,

·        Yaşam mücadelesi veren çalışanların sorunlarının çözüldüğü, insanca yaşatıldığı,

·        Hukukun üstünlüğünün istisnasız kabul edildiği,

·        İnanç ve düşüncelerinden dolayı kimsenin yargılanmadığı, ayrımcılığa uğramadığı,

·        Herkesin sosyal güvenlik sisteminden yararlanabildiği, eğitim olanağına kavuştuğu,

·        Kimliklerin sorgulanmadığı, demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işlediği bir ülkede,

·        Barışın egemen olduğu ve silahların sustuğu bir dünyada yaşamak istiyoruz!

Böyle bir ülkeyi elbirliğiyle, örgütlü gücümüzle, inancımızla yaratabileceğimize inanıyoruz.

Gelecekten umutluyuz!

2011, küresel krize, AKP’nin yıkım politikalarına karşı emek cephesinin mücadelesinin artacağı bir yıl olacaktır! Herkese bu konuda görev düşmektedir.

DİSK olarak görevimizin bilincindeyiz ve görev başındayız.

Bunu başaracak ve 2011’i yükselen emek cephesinin güçlü sesiyle inşaa edeceğiz!

İnsanca yaşanacak bir ülkeye kavuşmak için yaptığımız yürüyüşümüzü tüm engellere, zorluklara rağmen sürdüreceğiz, yılmadan yola devam edeceğiz.

2011’in halkımıza, tüm emekçilere, yoksullara, dışlanmışlara, farklı olanlara, ezilenlere insanca yaşayabilecekleri bir dünyanın kapılarını aralamasını diliyoruz.

ITUC ETUC