Image Map

ASGARİ ÜCRETLE 1 ÖĞÜNE 1 SİMİT BİLE YOK!

DİSK’in düzenlediği “Asgari Ücret Kaç Simit?” etkinlikleri kapsamında 2 Aralık 2010, Perşembe günü, DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi’nin Ankara’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde, DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün’ün İstanbul’da yaptığı, Bölge Temsilciliklerimizin ve İl Temsilciliklerimizin bulunduğu illerde ise Bölge Çalışma Müdürlükleri önünde yapılan basın açıklamalarında okunan metin:

ASGARİ ÜCRETLE 1 ÖĞÜNE 1 SİMİT BİLE YOK!

 

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bir kez daha toplanıyor, asgari ücretle çalışan milyonlarca işçinin yaşam koşullarını belirleyecek. Aslında komisyonun toplanmasına hiç de gerek yok, çünkü bizler yıllardır asgari ücretin bu toplantılar sonucu değil hükümetin ve işverenleri kendi çıkarları doğrultusunda çok önceden belirlendiğini biliyoruz.

 

DİSK Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan hesaplamalara göre 4 kişilik bir aile için açlık sınırı 830 TL, yoksulluk sınırı 3 milyarın üzerinde. Buna karşın asgari ücret açlık sınırının altında belirleniyor.

 

Asgari ücretle çalışan bir işçinin bugün aldığı ücret ile bir ay boyunca ne kendisini ne de ailesini geçindirme olanağı var.  İki çocuklu ve eşi çalışmayan bir asgari ücretli,  ihtiyaçlarını tam olarak karşıladığında ancak 1 hafta geçinebiliyor. 3 hafta ise muhtaç duruma düşüyor. Yani asgari ücretli 1 haftalık maaş ile 1 ayı geçiriyor.    

Hükümet, asgari ücretin reel olarak geriletilmesi, yani açlık ve yoksulluğun daha da artması için yeni hesaplar yapıyor. Ulusal İstihdam Strateji Belgesi üzerinde yapılan çalışmalarda, bölgesel asgari ücretin de konuşulduğu biliniyor. Bölgesel asgari ücret, bölgeler arası eşitsizliğin derinleşmesi, yoksulluğun artması sonucunu doğuracaktır. Yani bugün asgari ücretle geçinen milyonlarca işçinin ve bakmakla yükümlü oldukları on milyonlarca çocuk ve diğer aile fertlerinin yaşamları tehlike altındadır.

 

BU ÜCRETİN HAYATTA HİÇBİR KARŞILIĞI YOKTUR!

Eşi çalışmayan ve 2 çocuklu bir asgari ücretli asgari geçim indirimli aylık 626 TL ile ayakta kalmaya çalışıyor. Gıda harcaması için ayırabildiği para aylık 211, günlük 7 TL’dir. Bu ücret ile asgari ücretli hem eşinin hem kendinin hem de çocuklarının karnını doyuruyor.

 

SORUYORUZ:

Fiili olarak haftalık 72 saate varan çalışmanın karşılığında, insanların öğün başına 2 lira 33 kuruşla 4 kişilik aileyi geçindirmesini istemek, hangi vicdan hangi akıl ile mümkündür? Bu para bir öğünde kişi başına bir simit bile etmez.

 

SORUYORUZ:

Demokrasi diyenler, işçilerin hakları söz konusu olunca neden sırtlarını dönmektedir?

 

SORUYORUZ:

Hükümet, İşverenler ve Türk-İş’ten oluşan ve ülke insanının gerçeklerini göz ardı eden, işçiye hiçbir yaptırım gücü tanımayan, hükümet ile işverenlerin oyun alanı haline gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun mevcut yapısı neden ısrarla korunmaktadır?

 

SORUYORUZ:

Bölgesel asgari ücret düzenlemesi ile asgari ücreti düşürmenin hesabı yapılırken, sessiz mi kalacağız?

 

 

SORUYORUZ:

Asgari ücretin, bir işçinin ailesi ile birlikte asgari olarak temel ihtiyaçlarını karşılayacak, işçiyi kimseye muhtaç etmeyecek bir düzeyde belirlenmesi ve sefaletin son bulması için ARTIK YETER demenin zamanı gelmedi mi?

 

TALEP EDİYORUZ!

 

1.      Asgari ücret, işçinin ailesi ile birlikte tüm zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde, insan onuruna yakışan bir düzeyde tespit edilmelidir.

 

  1. Asgari Ücret Tespit Komisyonu işçilerin ağırlığı artırılarak demokratikleştirilmeli, emek örgütlerinin katılımı konusundaki sınırlandırmalar kaldırılmalıdır.

 

  1. Görüşmeler kamuoyuna açık hale getirilmeli, anlaşmazlık durumunda işçilerin üretimden gelen güçlerini kullanabilecekleri yasal zeminler oluşturulmalıdır.

 

  1. Asgari ücret net olarak belirlenmeli. Asgari ücret üzerinden alınan vergiler kaldırılmalıdır.

 

5.      Asgari ücretin herkese bölge, yaş, işkolu vb. ayrımı yapılmaksızın aynı oranda belirlenmesi esas alınmalı, bölgesel asgari ücrete uygulanması yolundaki girişimlerden uzak durulmalıdır.

 

  1. Asgari ücret gelir  dağılımını düzenleyici yönde belirlenmeli ve ekonomik büyümeden pay almalıdır.

 

  1. Evlerde yapılan işler için de asgari ücret uygulamasına gidilmelidir.
ITUC ETUC