Image Map

Portekiz'de Genel Grev

Portekiz’de sendikalar hükümetin maaş ve ücretlerde kesintiye gitme planını protesto etmek için genel grev gerçekleştirdi. Genel grev nedeniyle Portekiz’de ulaşım, eğitim ve sanayi faaliyetleri işlemez duruma geldi. 

Hükümetin kemer sıkma programını protesto eden sendikalar, Portekiz’de 20 yılı sonra ilk kez genel grev düzenledi. Ülkenin iki büyük sendika konfederasyonu olan CGTP ve UGT birlikte hareket ediyor. Sendika yetkilileri, greve hem kamu hem de özel sektörden geniş katılımın gerçekleştiğini açıkladı. Grev nedeniyle uçak seferleri iptal edildi, limanlarda hizmetler aksadı.

Portekiz Euro bölgesinin en zayıf ekonomilerinden biri. Lizbon hükümeti, uluslararası yatırımcıları, İrlanda ve Yunanistan gibi bir kurtarma paketine ihtiyacı olmadığını ikna etmeye çalışıyor. Hükümet bu çerçevede 2011’de bütçe açığının gayrisafi yurtiçi hasılaya oranını yüzde 7,3’ten 4,6’ya indirmeyi planlıyor.

Portekiz Parlamentosu, hükümetin kemer sıkma programını Cuma günü oylamaya sunacak. Söz konusu program kapsamıyla, Portekiz hükümeti, kamu harcamaları ve bütçe açığıyla ilgili uluslararası kaygıları yatıştırmayı amaçlıyor. Kemer sıkma programı kapsamında kamu çalışanlarının maaşlarında kesintiye gidilmesi, emeklilik maaşlarının dondurulması ve vergilerin artırılması amaçlanıyor.

ITUC ETUC