Image Map

DİSK'ten Uluslararası Kampanya

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu’nun değiştirilmesi talebiyle uluslararası bir kampanya başlattı.

 

Kampanya kapsamında dünya sendikaları hükümete uyarı mektupları gönderiyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan her yurtdışı temasında sendika protestolarıyla karşılanacak.

 

DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, sendika yasalarının değiştirilmesi yönünde yıllardır sürdürülen hiçbir çabanın sonuç vermemesi nedeniyle uluslararası bir kampanya başlattıklarını ifade etti.

 

DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün’ün açıklaması şöyle:

 

Türkiye’de sendikal haklarının uluslararası düzeye ulaşması, Türkiyeli işçilerin insanca koşullarda çalışması ve yaşaması, uluslararası sendikal hareketin gündemindedir. Bu nedenle Türkiye’nin sendika yasası uluslararası bir konudur.

Kampanya kapsamında ilk adım olarak, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) üyelerini, hükümete mektup yazarak, “Sendikalar Yasası’nı ILO Sözleşmeleri’ne uygun biçimde değiştirmesi gerektiğini” hatırlatmaya davet ettik.

 

Bilindiği gibi Uluslararası Çalışma Konferansı geçtiğimiz yıllarda Türkiye’yi sendikal haklar konusunda en kötü ülkeler listesine alarak, ILO Sözleşmeleri’ne uygun bir yasa hazırlama uyarısı yapmıştı. Ayrıca AB üyelik sürecinin önemli bölümlerinden biri olan “Sosyal Politikalar ve İstihdam” konulu 19. Fasıl’ın açılabilmesi için sendikalar yasasının ILO Sözleşmelerine ve Avrupa Sosyal Şartı’na uygun biçimde değiştirilmesi gerekiyor.

 

Hükümet bu zorunluluğu sürekli unutuyor. Biz defalarca gerek yazılı açıklamalar ile gerekse sokaklarda yürüyüşlerle hatırlattık. Bir kez de Avrupalı işçi örgütleri bu durumu hükümete kendi dillerinden anlatacaklar. 

 

İlk aşamasında hükümete e-mail, faks ve mektup yoluyla uyarılar yapılacak. Daha sonra Sayın Başbakan hangi ülkeye giderse oradaki sendikalar aracılığıyla bu talebimizi hatırlatacağız. Fransa’ya gitse CGT, Kore’ye gitse KCTU, İtalya’ya gitse CGIL, Brezilya’ya gitse CUT, Güney Afrika’ya gitse COSATUR30; “Hoş geldiniz” diyecek. “Hoş geldiniz ama sendikaların haklarını ne zaman vereceksiniz?” diye soracaklar. Uluslararası sendikal hareketin Türkiyeli işçileri yalnız bırakmayacağını biliyoruz.

 

Daha sonra kampanya kapsamında uluslararası bir sendikal heyeti ülkemize davet edeceğiz. Sendika üyesi olduğu için işten atılan işçilerin kurduğu direniş çadırlarını ziyaret edecekler, grevci işçilerle birlikte halay çekecekler.

 

Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı’nı şu an Macaristan yürütüyor. Kampanyaya ilk yanıt da Macaristan sendikalarından geldi. Macaristan Sendikalar Konfederasyonu LİGA (Bağımsız Sendikalar Demokratik Birliği) Çalışma Bakanı Ömer Çelik’e bir mektup yazarak talep etti.

 

Sayın Başbakan Newsweek için yazdığı makalede “Artık hasta adam yok” diyor ama demokrasimizdeki hastalıkları unutuyor. Ne insan hakları ihlallerinden ne de gelir dağılımındaki artan eşitsizlikten bahsediyor.  “Türkiye-AB ilişkilerinin çok yakın zamanda bir dönüm noktasına geleceğini” iddia ediyor. “Türkiye ve Avrupa’nın birbirlerinden başka alternatifi yok” diyor. Ama anlaşılan hatırlamak istemiyor AB üyelik sürecinin devam etmesi için 12 Eylül’den kalma sendikalar yasasını bir an önce değiştirmesi gerekiyor.

 

Kampanya kapsamında, Avrupa dergi ve gazeteleri AKP hükümetinin işçi düşmanı tavırlarını yazacaklar. Türkiye’nin AKP’nin anlattığı gibi bir gül bahçesi olmadığını bütün dünya detaylarıyla öğrenecek.

 

 


Kampanyaya katılmak için:

http://www.labourstart.org/cgi-bin/solidarityforever/show_campaign.cgi?c=855

ITUC ETUC