Image Map

TUNUS:Sendikalar sosyal adalet çağrısı yapıyor

Tunus Sendikaları Devlet Başkanı Zeynel Abidin bin Ali’nin 24 yıllık baskıcı iktidarını geçen ay deviren ayaklanmada önemli bir rol oynadılar. ITUC üyesi Tunus Genel İşçi Sendikaları (UGTT) 14 Ocak Cuma günü ayaklanmayı şiddetle bastıran hükümeti protesto etmeye yönelik 2 saatlik bir genel grev yaptı.

Tunus halkı devam eden işsizlik oranının %24’lere yükselmesi, yolsuzluk, artan eşitsizlik, ve siyasi sürece katılamama gibi konuları protesto etti.

60’ın üzerinde protestocu polisle girilen çatışmalarda öldürüldü. Sendikalar protestocuların katledenlerin yargılanmasını talep ediyor. Çatışmalar süresince UGTT merkezi sürekli olarak ablukaya alındı. Daha sonra, 12 Ocak’ta polis sendika bürosuna saldırdı ve sendikanın altını üstüne getirdi.

Olaylara tepki olarak, UGTT Ulusal Konseyi 11 Ocak’ta olağanüstü toplanarak kamu yatırımları yapılmasını, halkın temel ihtiyaçlarını karşılanması ve bölgesel eşitsizliklerin yeniden dengelenmesini talep ediyor. Daha ileri bir diğer önemli talep ise işini kaybeden işçiler için acil bir ihtiyaç olan sosyal güvenlik ağının işlevini yerine getirecek bir işsizlik fonunun kurulmasıydı.

Dahası, sendikalar açıkça demokrasi ve basın özgürlüğü talebini dile getirdi. Son yıllarda kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi bugün ülke gençliği açısından iki katına çıkan yukarıda da bahsedilen işsizlik düzeyini artırdı.

Tunus halkının barışçıl protesto hakkını bastırmak için kullanılan şiddet bütün dünyada sendikaların yanı sıra hükümetler tarafından da kınandı. Sarkozy yönetimi Fransa’nın eski sömürgesinde Bin Ali’nin tekrar iktidara gelmesi için askeri yardım yaptı.

Parlamento sözcüsü Fuad Mebaza 15 Ocak Cumartesi günü geçici başkan olarak göreve başlamak için yemin etti. Mebaza’nın şimdi sosyal taraflarla birlikte sendikaların özgürlük ve güven içinde çalışmalarını sağlayarak ülkedeki eşitsizlik, işsizlik ve yolsuzluğa çözüm bulması gerekiyor.

Benzer toplumsal sorunlar Tunus’un batı sınırındaki komşusu Cezayir ‘de de protesto ediliyor. Cezayir’de 7şehirde yapılan protesto eylemleri sonucunda 5 kişi öldü 1000’den fazla insan da tutuklandı. İş arayan Afrikalılara Avrupa ülkelerinin sınırlarını kapaması sorunları daha da ağırlaştırıyor.


http://www.icem.org/tr/78-ICEM-InBrief/4189-Tunus-Yasemin-Devirmi-otokrat%C4%B1-devirdi:-Sendikalar-sosyal-adalet-%C3%A7a%C4%9Fr%C4%B1s%C4%B1-yap%C4%B1yor

ITUC ETUC