Image Map

GÜVENCELİ ÇALIŞMA, PARASIZ SAĞLIK ve ÖZGÜR, DEMOKRATİK ve BAĞIMSIZ BİR ÜLKE İÇİN 13 MART'TA ANKARA'DAYIZ!

DİSK Yönetim Kurulu’nun, 13 Mart 2011 tarihinde sağlık örgütlerinin Ankara’da yapacakları Sağlıkta Özelleştirmeye Karşı: Çok Ses Tek Yürekmitingine ilişkin açıklaması:

GÜVENCELİ ÇALIŞMA, PARASIZ SAĞLIK ve

ÖZGÜR, DEMOKRATİK ve BAĞIMSIZ BİR ÜLKE İÇİN

13 MART’TA ANKARA’DAYIZ!

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu olarak, 13 Mart 2011 tarihinde aralarında üyemiz Dev Sağlık-İş’in de bulunduğu çok sayıda sağlık ve sosyal hizmet çalışanı örgütünün birlikte düzenlediği “Sağlıkta Özelleştirmeye Karşı: Çok Ses Tek Yürek” mitinginde olacağız.

 

Emek ve demokrasi mücadelesinde her zaman birlikte olduğumuz Türk Tabipler Birliği (TTB), Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB), Türk Eczacılar Birliği (TEB) gibi kardeş örgütlerimizin; “sağlık emekçilerinin güvenceli çalışma hakkı ve herkese eşit, ücretsiz ve nitelikli sağlık” talepleriyle düzenledikleri mitinge sesimizle, yüreğimizle katılacağız.

 

İş kazalarında yaralanan veya iş arkadaşlarını yitiren, meslek hastalıklarıyla boğuşan, sağlık sigorta primleri gasp edilen, emekliliğini hastane kuyruklarında geçiren, çocuklarının sağlık hakkı için mücadele eden işçiler olarak, doktorundan, teknisyenine, hemşiresinden eczacısına, şoföründen temizlik görevlisine tüm sağlık çalışanlarını ailemizin parçası olarak görüyoruz.

 

Sağlık emekçilerinin insanca çalışma, insanca yaşama taleplerini destekliyoruz. Sağlık sektöründe taşeronlaşmanın ve güvencesiz çalışma biçimlerinin ölümlere davetiye çıkardığını biliyoruz. Bütün sağlık çalışanlarının güvenceli koşullarda ve insan onuruna yakışır ücretlerle çalışmasını talep ediyoruz.

 

Sağlıkta özelleştirmelerin hem yurttaş sağlığını hem de sağlık emekçilerini olumsuz etkilediğini biliyoruz. Herkesin için ücretsiz, nitelikli ve ulaşılabilir sağlık hizmeti DİSK’in temel talepleri arasındadır. Torba Yasa’nın çalışanları taşeronluğa ve sürgüne mahkum eden maddelerinin geri çekilmesi talebimizin takipçisiyiz.

 

Nasıl bir insanın hastalıklardan korunmak için ilaca, doktora ve hemşireye ihtiyacı varsa, bir ülkenin sorunlarından kurtulması için demokrasiye, özgürlüğe ve eşitliğe ihtiyacı vardır. Günden güne bir korku imparatorluğuna dönüşen ülkemizin emekçiler tarafından tedavi edilmeye ve demokrasi serumuna ihtiyacı vardır.

 

Sağlık emekçileri miting çağrısında “Hiçbir kere hayat bayram olmadı, ya da her nefes alışımız bayramdı” diyorlar. Biz “Olmaya cihanda devlet bir nefes sıhhat gibi” diyoruz. Mavi yakalılar beyaz gömleklileri yalnız bırakmayacak. Sağlık emekçilerinin Tıp Bayramı’nı bayram havasında kutlayabilmesi için 13 Mart 2011’de Ankara’da yanlarında, aralarında olacağız.

 

“Herkese Parasız ve Nitelikli Sağlık Hakkı” ve “Sağlık Emekçilerine İnsanca Çalışma Koşulları” istiyoruz.

ITUC ETUC