Image Map

Halk çağrımıza karşılık verdi: EMEK, BARIŞ, ÖZGÜRLÜK VE DEMOKRASİ İÇİN 1 MAYIS ALANLARINA MİLYONLAR ÇIKTI!

DİSK Yönetim Kurulu’nun, 1 Mayıs 2011 kutlamalarına ilişkin açıklaması:

Halk çağrımıza karşılık verdi:

Emek, barış, özgürlük ve demokrasi için

1 Mayıs alanlarına milyonlar çıktı!

Doğudan batıya, güneyden kuzeye bütün ülkede, daha önce hiç kutlanmayan veya uzun yıllardır ilk kez kutlaması yapılan il ve ilçeler de dahil olmak üzere “Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü” 1 Mayıs, adına ve içeriğine uygun bir şekilde, görkemli ve coşkuyla kutlandı.

 

1 Mayıs 2011 kutlamalarına bu yıl da katılımcıların “renkliliği” hakim oldu. İşçilerden emekçilere, yoksullardan ötekileştirilenlere, kadınlardan gençlere, futbol taraftarlarından YGS öfkesi taşıyan öğrencilere, emeklilerden ataması yapılmayan öğretmenlere, dışlananlardan kimlikleri yok sayılanlara, fotoğraf kulüplerinden hayvan hakları savunucularına, toplum prizmasının altlarında yer alan en geniş kesimleri kendisini 1 Mayıs alanında ifade etti. Bu kesimler için 1 Mayıs ortak bir kürsü olarak görüldü ve alanda kendi renkleri ve talepleriyle yerlerini aldılar.

 

Farklı renkler, farklı bayraklar, farklı sloganlar, farklı talepleri olsa da, hedef ve umutları ortaktı katılımcıların: “Güvenli iş, güvenli gelecek, insanca yaşam, eşitlikçi-özgürlükçü-demokratik-bağımsız bir Türkiye ve savaşsız bir dünya!”

 

İşçi ve emekçilerin yanı sıra toplumun diğer kesimlerinin de 1 Mayıs’a katılımlarının şimdiye kadarki en yüksek seviyede olması, örneğin gençliğin de yüksek bir katılım göstermesi, 1 Mayıs kürsüsünün işçilerin birliği ve halkların kardeşliği kürsüsüne dönüşmesi umutlarımızı tazeledi, mücadele azmimizi güçlendirdi.

 

Başta İstanbul olmak üzere, 1 Mayıs alanlarındaki bu geniş katılım, coşku ve dinamizm, emek, barış, özgürlük ve demokrasi çatısı altında toplanması halkın birleşik gücünü ve dayanışmasının en güzel örneklerinden birini göstermiştir. İşte yıllardır mücadele ettiğimiz ve görmek istediğimiz tablo budur ve 2011 1 Mayıs kutlamalarında gözle görülür hale gelmiştir.

 

Milyonlarca insan Türkiye’nin dört bir yanında siyasi iktidarın halkımızı gittikçe yoksullaştıran, açlığa ve yokluğa mahkum eden neoliberal politikalarını, korku imparatorluğuna giden baskıcı ve totaliter uygulamaları, 1977 1 Mayıs Katliamı’nın açığa çıkarılması ve sorumlularının yargılanmasını yüksek sesle haykırmıştır.

 

Milyonların 1 Mayıs alanlarından yaptığı çağrı, yöneticilerin, siyasi iktidarın ve genel seçim sürecinde halka vaatlerde bulunan siyasi partilerin ve milletvekili adaylarının görmezden gelemeyecekleri bir çağrıdır. 1 Mayıs alanlarından yükselen sese kulak verilmelidir!..

 

Görmeyen ve kulak vermeyenler tarihin loş değil, karanlık sayfalarındaki yerlerini alacaklardır.

 

Bu sürece emeği geçen, yılmadan, usanmadan ve her türlü baskıya göğüs gererek 1 Mayıs Alanı’nın yeniden kazanılması için mücadele veren ve destek olan siyasi çevrelere ve kitle örgütlerine, 2011 kutlamalarını birlikte organize ettiğimiz emek ve meslek örgütlerine, 1 Mayıs’ın coşkulu ve içeriğine uygun geçmesi için katkı sağlayanlara, işçi ve emekçi kitlelerle kolkola girip emek, barış, özgürlük ve demokrasi taleplerini dile getirenlere, yüreği 1 Mayıs alanlarında atanlara, kutlamaların en iyi şekilde geçmesi için özverilerde bulunanlara, kolaylık sağlayanlara, bu konuda sorumluluk duyan herkese, 1 Mayıs kutlamalarını en iyi şekilde yansıtmaya çalışan basın emekçilerine ve başta İstanbul halkı olmak üzere 1 Mayıs kutlamalarının yapıldığı tüm illerde desteğini esirgemeyen halkımıza DİSK adına sonsuz teşekkür ediyoruz.

ITUC ETUC