Image Map

"EV İŞÇİLERİNE İNSANCA İŞ" SÖZLEŞMESİ ILO GENEL KURULUNDA KABUL EDİLDİ…

ILO’nun bu sene düzenlediği 100. Uluslararası Çalışma Konferans’ta “Ev İşçilerine İnsanca İş” başlıklı bir sözleşme 16 Haziran 2011 tarihinde genel kurulda üye devletlerin onayına sunularak kabul edildi. Konferansın başından beri madde madde hem işçi, hem işveren hem de hükümetlerce tartışılan sözleşme taslağının son hali 16 “hayır” ve 63 çekimser oya karşılık 396 delegenin “evet” oylarıyla kabul edildi. Sözleşmenin tamamlayıcısı olan Tavsiye Karası ise  8  “hayır”  ve  42″  çekimser”  oya  karşılık  434  “evet” oyuyla kabul edildi.

ILO R16;nun 189. Sözleşmesi ve 201. Tavsiye Kararı olan bu düzenleme ile ile dünya genelinde “kayıt dışı ekonomi” kapsamındaki milyonlarca işçinin durumunun düzeltilmesi amaçlanıyor. ILO’nun iç kurallarına gören, kabul edilen bu sözleşme iki ülkenin tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek. 

ILO, bu sözleşmeyi “tarihi” olarak değerlendirirken, “gizli ve kayıtdışı işçiler” olarak tanımlanan ve dünyadaki sayılarının en az 52,6 milyon olduğu çok büyük bir çoğunluğunun kadın olduğu tahmin edilen ev işçilerine ilişkin ilk uluslar arası hukuki enstrüman olduğunu kaydetti.

EV İŞÇİLERİ SAĞLIK SİGORTASINDAN YARARLANABİLECEK

ILO verilerine göre ev işçileri (temizlikçi kadınlar, aşçı, bahçıvan, çocuk bakıcısı) kalkınmakta olan ülkelerdeki çalışanların yüzde 4 ila 10’unu oluştururken, sanayileşmiş ülkelerde bu oran yüzde 2,5 olarak belirtiliyor. İLO da ev işçilerinin sayısının 100 milyonu bulabileceğini kaydediyor. 

Ev işçisi kadın örgütleri  bu sözleşmenin 100 milyon kadar kişiyi ilgilendirdiğini ve ilk kez bunlardan önemli bir sayının tatil, annelik izni veya sağlık sigortası gibi haklardan yararlanabileceğini dile getirmektedir. 

Ayrıca, bu sözleşme ile çalışma saatleri daha düzenli ve belirli olabilecek, dinlenme zamanları belirlenebilecek, istihdam koşullarına ilişkin daha açık bilgilendirme olabilecek, örgütlenme ve toplu pazarlık hakkı dahil temel haklardan faydalanabilecekler.

ILO Genel Direktörü Juan Somavia konuşmasında ev işçilerini değerlerimiz arasına dahil edebilmeni onlar için, insanca bir işi hak eden herkes için büyük bir adım olduğunu  ancak bu durumun göç ve kadın erkek eşitliği açısından ele alınması gereken bir çok yönü olduğunu belirtti.

Sözleşmenin giriş bölümünde “ev işi olduğundan daha değersiz sayılmaya, ve görünmeyen emek olmaya devam etmektedir. Ev işi çoğunlu istihdam ve çalışma koşulları açısından ayrımcılığa ve insan hakları açısından kötü muameleye uğramaya  daha çok eğilimli, çoğunlu göçmen ve toplumun dezavantajlı kesimlerinin üyeleri olan kadınlar ve genç kızlar tarafından yapılmaktadır” denilmektedir.

DİSK olarak, 189 No.lu “Ev İşçilerine  İnsanca İş” ILO sözleşmesini yeni kurulacak hükümet bir an önce onaylayarak, iç hukukunu sözleşme ile uyumlu hale getirmesini talep ediyoruz.

 

ITUC ETUC