Image Map

Türkiye'nin Kaosa Sürüklenmesine İzin Verilemez

 
12 Eylül Anayasası’nın ortaya çıkardığı ve AKP iktidarının siyasallaştırdığı “garabet”in Türkiye’yi kaosa sürüklemesine izin verilemez!

Hükümet partisinin toplumsal barışı riske atan söylem ve uygulamalarıyla geçen seçim süreci sonrasında, YSK’nın görev alanını da geçerek, 2,5 milyon seçmenin oyunu hiçe sayan kararı gündemi etkilemeye devam ediyor.

Çok açık ki bu durum, 12 Eylül Anayasası’nda vücut bulan ve AKP iktidarının siyasallaştırdığı bir “garabet”in artık belirgin şekilde ortaya çıkmasının bir ürünüdür. Giderek artan biçimde yargı kurumları da, halk iradesini hiçe saymaktan ve iktidar partisinin çıkarları doğrultusunda karar almaktan çekinmemektedir.

“Millet adına” karar veren hakimlerin “milletin kararını” ve iradesini hiçe sayan tutumlarındaki çelişki ve içinde barındırdığı hukuksuzluk ortadadır. Bu antidemokratik muhteva, gerek demokratik siyaset kanallarının tıkanması ve gerekse tek parti rejimine doğru adım adım ilerlemektedir. Bu gidişat demokratikleşme ve toplumsal barışın sağlanmasını değil bir kaos ortamının yaratılmasını beraberinde getirecektir.

Bu nedenle, halkın iradesini ve demokratik sistemi yok sayan kararlar derhal düzeltilmeli; yargının siyasallaşmasının önüne geçecek önlemler alınarak Türkiye’nin yeni bir huzursuzluk ve çatışma ortamına sürüklenmesi engellenmelidir.

 

ITUC ETUC