Image Map

ITUC'TAN BAŞBAKAN'A MAS-DAF HAKKINDA MEKTUBU

Sayın Recep Tayyip Erdogan
Başbakan, Türkiye Cumhuriyeti, 25 Temmuz 2011

DİSK ve Birleşik Metal-İş Yönetim Kurulu Üyesi’nin Gözaltına Alınması
152 ülke ve bölgede, 305 üyesiyle 175 milyondan fazla işçiyi temsil eden Uluslar arası Sendikalar Konfederasyonu olarak, Uluslararası Metal İşçileri Federasyonu IMF’nin, aralarında DİSK ve Birleşik Metal-İş Yönetim Kurulu üyesi Sayın Celalettin Aykanat’ın da bulunduğu 12 işçi ve sendika liderinin gözaltına alınmasını yönelik protestosunu destekliyoruz.

IMF’den aldığımız bilgilere göre, Birleşik Metal-İş Sendikası’na üye oldukları için yasadışı olarak işlerinden atılan 110’dan fazla işçi Nisan ayından buyana, Düzce’de bulunan Mas-Daf Makine Sanayi fabrikasının önünde yasal hakları olan işe geri alınma talebiyle nöbet tutuyorlar. 19 Temmuz günü, sendikanın 234 kilometrelik bir yürüyüş ile Düzce’den Ankara’ya gitme planını duyuracakları bir basın açıklaması öncesi polis gruba saldırmış ve güç kullanarak aralarında Sayın Celalettin Aykanat’ın da bulunduğu 12 işçi ve sendika liderini gözaltına almıştır.

Sayın Başbakan, bu maalesef istisnai bir hadise değildir. Bildiğiniz gibi ILO Uluslararası Standartların Uygulanması Komitesi bu yıl Haziran ayında Cenevre’de gerçekleşen 100. ILO Konferansı sırasında yıllık toplantısını yaptı. Bu toplantı sırasında Komite bir kez daha Türkiye dosyasını 25 konu arasında masaya yatırdı.
Komite, sonuç raporunda ILO’nun Örgütlenme Özgürlüğü hakkındaki 87 Nolu sözleşmesinin uygulanmasındaki eksiklikleri, örgütlenme özgürlüğü ve sendikacıların gösteri yapma özgürlüğü önündeki yeni engellemelerle ilgili iddiaları gündemine almıştır. Ancak bu misilleme amaçlı işten çıkartmalar maalesef göstermektedir ki AB üyeliğinin sağlanmasının da bir koşulu olan ILO sözleşmelerinde kabul edilen hakların uygulanması ülkenizde hala sorunludur. Türkiye sendikal haklar sicilini düzeltmek için acilen harekete geçmelidir.

Sendikal haklar insan haklarıdır. Bu haklar sadece şiddetten arındırılmış, sendikacılara yönelik misilleme veya tehditten uzak ortamlarda kullanılabilir. Bu ilkenin korunması hükümetlerin sorumluluğundadır.  Bu nedenle bu konuyla ilgili ivedi faaliyetinizi sabırsızlıkla beklemekteyiz.

Saygılarımla
Sharan Burrow
ITUC Genel Sekreteri

ITUC ETUC