Image Map

ETUC Avrupa Mitingi

Polonya’nın Wroclaw kentinde düzenlenen AB Maliye Bakanları toplantısını protesto etmek için Avrupa Sendikalar Konfederasyonu miting düzenlendi. Avrupa’nın değişik ülkelerinden gelen işçilerin katıldığı mitinge Türkiye’den DİSK temsilcileri katıldı.

Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) Polonya’nın Wroclaw kentinde düzenlenen AB Maliye Bakanları toplantısını protesto etmek için bir miting düzenledi.

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden sendikaların ve siyasi partilerin katıldığı “Kemer Sıkma Politikalarına Hayır” mitingine Türkiye’den DİSK temsilcileri de katıldı

40 bin kişinin katıldığı mitingte “Sosyal Avrupa”, “Kemer Sıkmaya Hayır” “Parasız ve Nitelikli Kamu Hizmeti”, “Finans İşlemlerini Vergilendirin” gibi sloganlar atıldı.

ETUC Genel Sekreteri Bernadette Segole, yaptığı konuşmada “Avrupa’nın çok tehlikeli bir süreçten geçtiğini ve acilen somut önlemler alınması gerektiğini” ifade etti. “Kemer sıkma politikalarının yerine Avrupa düzeyinde dayanışmanın sağlanması, istihdamın ve işçi haklarının korunması gerektiğini” vurguladı. Segol hükümetleri görev çağırdı. “Piyasanın belirleyici olmasını önleyin sosyal Avrupa’yı hayata geçirin” dedi.

Polonya AB Dönem Başkanlığı kapsamında 16-17 Eylül tarihlerinde Polonya’nın Wroclaw kentinde toplanana AB Maliye Bakanları (ECOFİN) AB ekonomisinin geleceğini tartışıyor. Avrupa Sendikaları ise işsizliğe karşı özellikle gençlere yönelik istihdam planları yapılmasını talep ederken sosyal eşitsizlikleri ve toplu pazarlık süreçlerine yapılan müdahaleleri eleştiriyorlar.

Solidarnosc ve OPZZ’nin ev sahipliğinde düzenlenen mitingte ETUC ayrıca Maliye Bakanları’nın finans işlemlerini vergilendirmesini ve çevreye duyarlı yeni sanayi politikaları belirlemelerini talep etti.

ITUC ETUC