Image Map

İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONGRESİ 2-3-4 ARALIK 2011 TARİHİNDE ANKARA'DA…

İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONGRESİ

2-3-4 ARALIK 2011- ANKARA

İş kazası ve meslek hastalıklarının hileli yönlendirilmesi sermeye-devlet ortaklığında sürdürülürken, gerçekler patlayan iş cinayetleri ve maden ocağı göçükleriyle görünür hale geliyor. İşçinin/emekçinin sağlığı tükenirken; tersaneler ve kot taşlama işliklerindeki vahşeti saklamaya çalışanlar, eş zamanlı olarak “Torba Yasa” ile emeğin sağlıklı olma talebine saldırıyor.

Bu sömürü sisteminde; meşruiyetini emek-sermaye çelişkisindeki “emeğin sağlıklı olma hakkı”ndan alan ve “kurulmadan önce oluşumuna başlayıp kurulduktan sonra da oluşumuna devam edecek” bir “İşçi Sağlığı Kongresi”nde bu gidişata dur diyecek, çıkış üretecek güçlerle sesimizi çoğaltmak istiyoruz.

Alana ilişkin üretimlerin parçalı olması, önemine denk sonuç alıcı bir faaliyet yürütmeyi güçleştirmektedir. Ciddi bir maliyet, zaman ve emek gerektiren tek tek duruşlar anlamlı olmakla birlikte, yeterli bir sinerji yaratmamakta ve karşıt ortakların elini güçlendirmektedir. Bugüne kadar işçi sağlığı ve güvenliğine ilişkin birikimlerin üzerine yenisini ekleyen, güç alıp, güç veren, katılımcı yapıların ortak organı olduğu, arasına hiyerarşi koymayan, kolektif ruh ve üretimin esas alındığı; emeğe/emekçiye sorumlu bir işçi sağlığı kongresi bizi bekliyor.

İşçi ve emekçinin bulunduğu her yerde kendisini tanımlayan, adres olan ve adrese giden, üretim içinde sağlığı tükenen işçinin/emekçinin mevcut sömürü sistemi içerisinde ve adeta “tükenirken üreteceği” ironisi içinde, ama tükenmemek için direnenleri şimdiden “İşçi Sağlığı Kongresi”nin ortakları olarak görüyoruz.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak “İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONGRESİ”ne tüm emekçileri ve örgütlerini “sağlık için mücadele ve mücadele için sağlık” haykırışıyla, paylaşarak çoğalmaya davet ediyoruz.

KONGRE İNTERNET SİTESİ: http://www.iscisagligikongresi.org/

KONGRE TARİHİ: 2-3-4 ARALIK 2011

KONGRE YERİ: İnşaat Mühendisleri Odası Konferans Salonu Necatibey Cad. No: 57 Kızılay-Ankara

KONGRE PROGRAMI İÇİN TIKLAYIN

Bildiri Özeti Gönderme KurallarıR32;Poster ve bildiri başvuru için son gönderme tarihi: 15 Kasım 2011R32;

ITUC ETUC