Image Map

DİRENİŞ KAMPANYASI: YILMAYACAĞIZ! TESLİM OLMAYACAĞIZ! DİRENECEĞİZ!..

YILMAYACAĞIZ! TESLİM OLMAYACAĞIZ! DİRENECEĞİZ!

KIDEM TAZMİNATI, İSTİHDAM BÜROLARI, TORBA YASA, ZAMLAR ve

DAYATMALARA BOYUN EĞMEYECEĞİZ!

 

Direniş kampanyamızın ilk durağı olarak, 17 Kasım 2011 Perşembe günü saat 16:30’da KOCAELİ’de buluşuyoruz!

 

İşçi hareketi ve özel olarak da sendikal hareket büyük saldırıyla karşı karşıya. AKP iktidarı kazanılmış hakların gasbedilmesine yönelik saldırılarını sürdürüyor.

 

Son günlerde, hükümet programında gündeme getirilen Kıdem Tazminatı’na yönelik girişimler, Özel İstihdam Büroları, Torba Yasa’yı dayanak yaparak gerçekleştirilen işçi sürgünleri, işsizlik ödeneğinin 5 aya düşürülmek istenmesi ve yapılan zamlar bu saldırıların önemli parçaları olarak karşımızdadır.

 

Sendikaların, başta üyeleri olmak üzere örgütlü veya örgütsüz “tüm çalışanların çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi” temel görevi bu konuda mücadeleci bir tutum almayı gerektirmektedir.

 

Bu çerçevede DİSK Yönetim Kurulu;

·        KIDEM TAZMİNATI konusunda yapılmak istenen değişikliklere karşı,

·        TORBA YASA’NIN yarattığı işçi sürgünlerine karşı,

·        “ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI” kandırmalarına karşı,

·        İŞSİZLİK ÖDENEĞİNİN DÜŞÜRÜLMESİNE KARŞI,

·        ZAMLARA karşı

“YILMAYACAĞIZR11;TESLİM OLMAYACAĞIZR11;DİRENECEĞİZ” adı altında bir kampanya başlatılmasını kararlaştırmıştır. Bu kampanya içersinde ülke çapında kitlesel basın açıklamaları ve toplantılar gerçekleştirilecektir.

DİSK Yönetim Kurulu tarafından ilk kitlesel toplantı 17 Kasım 2011 Perşembe günü saat 16:30’da Kocaeli’nde yapılacaktır.

 

DİSK Yönetim Kurulu üyeleri, DİSK Başkanlar Kurulu üyeleri ve sendikalarımız yönetim kurulu üyelerinin de yer alacağı kitlesel basın açıklamasına bölgemizde örgütlü olduğumuz işyerlerinde çalışan üyelerimiz de katılacaklardır.

 

Kitlesel basın açıklamasına, tüm işçileri sendika farkı gözetmeden katılmaya, tüm emek ve meslek örgütlerini ve Kocaeli halkını omuz omuza yürümeye ve 17 Kasım 2011 Perşembe günü saat 16:30’da Merkez Bankası önünde buluşmaya davet ediyoruz.

 

Saldırılara karşı sessiz kalmayacağız! Baskılara boyun eğmeyeceğiz!

YILMAYACAĞIZR11;TESLİM OLMAYACAĞIZR11;DİRENECEĞİZ!

ITUC ETUC