Image Map

Anayasa Uzlaşma Komisyonu DİSK'i ziyaret etti!..

29 Aralık 2011 tarihinde TBMM Başkanı Cemil Çiçek başkanlığındaki Anayasa Uzlaşma Komisyonu DİSK’i, Ankara’da Genel-İş Sendikası Genel Merkezi’nde ziyaret etti. Görüşmenin ardından DİSK Yönetim Kurulu Anayasa tartışmalarına ilikin görüşlerini bildirerek Komisyon’a yeni bir anayasa konusunda dosya sundu… DİSK’in görüşleri şöyle:

 

 

Olağanüstü, baskıcı otoriter bir dönemin ürünü olan 1982 Anayasası’nın değiştirilmesi ihtiyacı ve talebi, bu Anayasa’nın yürürlüğe girmesinden hemen sonra dile getirilmeye başlamış olup, 1982 Anayasası yapılan onca değişikliğe rağmen, yapıldığı dönemin baskıcı, antidemokratik ruhu varlığını devam ettirmektedir.

 

Bu nedenle, yeni bir anayasa sorunu, bugün ülkemizin en temel sorunlarından biri olmaya devam ediyor.

 

Yeni bir anayasanın içeriği, felsefesi kadar, yenilenmesinin yöntemi konusu da, toplumsal mutabakat gerektiren konulardan birisidir. Yöntem kadar diğer önemli bir konu da, özgürlükçü ve demokratik bir anayasa değişikliği için genel toplumsal ve siyasal iklimin de uygun hale getirilmesi gereğidir.

 

24. Dönem yasama seçimleri sonrası gündeme gelen Anayasayı yenileme girişimi, uzun soluklu bir çalışmayı gerekli kılar. Bu nedenle, yeni anayasa arayışı sürerken, yasa ve mevzuat değişikliği yoluyla, toplumda çeşitli gerilimlere yol açan, demokrasi ve insan haklarının önündeki engellerin kaldırılması, demokratikleşme sürecinin bir gereğidir.

 

Seçimlerden önce başlayan operasyon furyası ile seçilmiş birçok yerel yöneticinin, siyasetçinin, bilim insanının, gazetecinin, yazarın, hukukçunun, sendika yöneticisinin, öğrencinin ve muhalif kimlikli insanların tutuklanması, seçimlerden sonra da aynı hızıyla devam ettiği gibi, muhalefet partilerine mensup seçilmiş milletvekillerinin tutukluluklarının devam ettirilmesi, uzun süren yargılamalar, Kürt açılımının sekteye uğraması bir yana, soruna operasyonel yöntemlerle yaklaşılması, iktidarın en önemli bakanlıklarından İçişleri Bakanı’nın tüm sivil toplum kuruluşlarını, sendikaları ve muhalif kuruluşları hedef alarak, düşünceyi, şiiri, karikatürü terör silahı saydığı tehditkâr konuşmalar toplumdaki gerilimlerin daha da artmasına yol açmaktadır.

 

Nitekim, basında yer alan haberlerde, kimi sivil toplum örgütlerinin, anayasa konusunda görüş ileri sürerlerse, başlarının derde gireceğinden endişe ettikleri yer almaktadır.

 

Bunun yanında, zaman, zaman  kentsel dönüşüm, hidroelektrik, nükleer santral inşaatı vb. olaylarda, barınma hakkı, çevre hakkı için mücadele eden halka,  sosyal ve ekonomik  hakları için mücadele eden emekçilere, inanç özgürlüğü için mücadele eden Alevilere karşı yöneltilen şiddet ve ötekileştirme kampanyaları, Emekli-Sen, Genç-Sen, Yargı-Sen vb. sendikaların kapatılması, toplumdaki diğer  gerilim örnekleridir.

 

Anayasaların aynı zamanda toplumsal uzlaşma belgesi olması özelliği dikkate alındığında, böyle bir gerilim ortamında özgürlükçü, demokratik yeni bir anayasanın yapılamayacağı açıktır.

 

Bu nedenle, AKP iktidarı, TBMM’de mevcut sayısal çoğunluğunun da avantajı ve etkisiyle, gerek yasal planda, gerekse de uygulama planında, gerçek bir demokratikleşme için gerekli adımları acilen atmalıdır. Bu bağlamda, 12 Eylül ürünü, Siyasi Partiler Kanunu, Seçimlerin Temel Hükümleri Hakkında Kanun, Milletvekili Seçimi Kanunu ile düşünce ve örgütlenme özgürlüğü önünde engel teşkil eden Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu hükümleri, özel yetkili mahkemeleri düzenleyen, adil yargılanma hakkını ihlal eden, CMK maddeleri değiştirilmelidir.

 

Bu süreçte, Anayasa’nın 90. Maddesine göre yasa hükmünde olan, uluslararası sözleşmelerin iç hukukumuzdaki etkisinin sağlanması için gerekli önlemler alınmalı, sendikal planda, Anayasa ve ILO sözleşmelerine aykırı mevzuat hükümleri kaldırılarak, ülkemizin ihtiyaçlarına uygun, ILO sözleşmeleri ile uyumlu yasa değişiklikleri yapılmalıdır.

 

12 Eylül döneminin en büyük mağdurlarından biri olan Konfederasyonumuz, yeniden faaliyete geçtiği 1991 yılından bu yana, 12 Eylül Anayasası’nın değiştirilmesi, özgürlükçü, eşitlikçi, demokratik ve  sosyal bir anayasa için kararlı bir şekilde mücadele etmiş, hemen her genel kurulunda bununla ilgili kararlar almış bir örgüt olarak, 2007 yılında yoğunlaşan yeni anayasa tartışmaları üzerine  oluşturduğu  bilim kurulunca  hazırlanan “ÖZGÜRLÜKÇÜ, EŞİTLİKÇİ, DEMOKRATİK VE  SOSYAL BİR ANAYASA İÇİN TEMEL İLKELER RAPORU”nu 2009 Haziran ayında kamuoyuna açıklamış, bütün siyasi partilere, TBMM üyelerine, üniversitelere, işçi ve işveren konfederasyonları ile sivil toplum kuruluşlarına göndermiştir.

 

Bunun yanında, 12 Eylül 2010 tarihinde gerçekleşen Anayasa değişikliği öncesinde Anayasa değişikliği ile ilgili görüşlerini, DİSK’i ziyaret eden AKP heyetine ve kamuoyuna sunmuştur. DİSK’in bu raporu, kamuoyuna açıklandığı 2009 Haziran ayından bu yana DİSK’in web sitesinde (http://disk.org.tr/default.asp?Page=Content&ContentId=787) adresinde yer almaktadır.

 

Bu görüşlerimizi, TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun DİSK’i ziyareti vesilesiyle bir kez daha, TBMM’ne ve heyetinize sunuyoruz.

 

Saygılarımızla,

 

 

                                           İsmail YURTSEVEN                    Tayfun GÖRGÜN

                                         Genel Başkan Yardımcısı                     Genel Sekreter

 

EKLER :

1-   DİSK’in Anayasa Raporu özeti

2-   DİSK’in “Özgürlükçü, Eşitlikçi, Demokratik ve Sosyal Bir Anayasa İçin Temel İlkeler Raporu” kitabı

ITUC ETUC