Image Map

Suriye halkına, işçilerine yönelik emperyalist komployu ve saldırganlığı protesto ediyoruz!..

Suriye Sendikalar Konfederasyonu’nun (GFTU) davetlisi olarak Suriye’ye giden, DİSK Örgütlenme Daire Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu ve DİSK Eğitim Daire Başkanı Celalettin Aykanat’ın izlenimleri:

 

SURİYE HALKINA, İŞÇİLERİNE YÖNELİK EMPERYALİST KOMPLOYU ve SALDIRGANLIĞI PROTESTO EDİYORUZ!

 

Değerli Basın emekçileri

DİSK Örgütlenme Daire Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu ve DİSK Eğitim Daire Başkanı Celalettin Aykanat DİSK heyeti olarak, 24-27 Aralık 2011 tarihlerinde Suriye İşçi Sendikaları Konfederasyonu GFTU’nun davetlisi olarak Suriye’ye gittik. GFTU değişik iş kollarından sendikaların üye olduğu, 1 milyon 250 bin üyesi olan bir işçi konfederasyonudur.

 

Suriye İşçi Sendikaları Konfederasyonu ülke içerisinde toplumsal etkinliği olan önemli bir güç durumundadır.

 

GFTU Genel Merkezi’nin bulunduğu Suriye’nin başkenti Şam’da sendika yöneticileri ve işçilerle birlikte olduk. Sabah, öğle, akşam ve gece günün değişik saatlerinde Şam’ın değişik merkezlerinde, Emeviler Camisi, Hamidiye Çarşısı, Abbasiler Meydanı’nda halkla, insanlarla buluştuk, toplantılara katıldık. Suriye’de son dönemde yaşananlarla ilgili sohbetlerimiz oldu. Siyonist İsrail’in işgali altındaki Golan Tepeleri’nden çekildiği bölgeye gittik. Siyonizm’in vahşetine tanık olduk.

 

Değerli basın emekçileri

Bu süre içerindeki gözlemlerimiz ve değerlendirmelerimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz.

 

Suriye halkının, işçilerinin, insanlarının yaşadığı bir Suriye var. Bir de İsrail ve ABD merkezli (El Cezire, CNN vb.) medya tarafından gerçekleri maniple ederek yalanlarla yaratılmaya ve tüm dünyaya gösterilmeye çalışılan başka Suriye var.

 

Suriye’nin en büyük kenti Başkent Şam’da tüm insanlar, günün her saatinde normal yaşamına devam ediyorlar. Okula giden okula, çalışanlar işine gidiyor. İşyerleri faaliyetlerine devam ediyor. Suriye’de ki Hıristiyan vatandaşlar Noel hazırlığı yapıyorlardı. Günün belirli saatlerinde kalabalıklaşan, El Cezire, CNN Televizyonu tarafından yönetimi protesto merkezi olarak gösterilen yerlerde herhangi bir gösteriye tanık olmadık. Bir izci gençlik grubunun akşam gösterisine tanık olduk. O da emperyalist saldırganlığı, komployu protesto gösterisi idi. Emperyalist saldırganlığa ve komploya karşı yapılan mitinglere katılımın 1 milyon kişi olduğu belirtildi.

 

İnsanlar emperyalist saldırganlığa, komploya inat yaşamlarına, vatanlarına sahip çıkıyorlar. Suriye’nin Türkiye, Lübnan ve Ürdün sınırlarına yakın bölgelerdeki komplonun bir parçası provokasyonlar sonucu yaşananlar Suriye’nin genelini kapsamayan emperyalistlerin abarttığı yabancı kaynakların münferit olaylardır.

İsrail ve  ABD merkezli medya her türlü manipülasyon  yöntemleri ile Suriye’de devrede. Emperyalistler görmek istedikleri bir Suriye’yi yaratmaya yönelik resmi dünya halklarına gösteriyorlar.

 

Suriye, emperyalist saldırganlığın ve komplonun niye hedefi olmuştur? Suriye, İsrail Siyonizm’ine ve ABD emperyalizmine karşı her zaman Filistin halkının ve direnişinin  yanında  olmuştur. Suriye’nin Golan Tepeleri’ndeki işgal devam etmektedir.

Suriye’de IMF ve Dünya Bankası’nın ekonomik reçeteleri uygulanmamaktadır. Emperyalistlere borcu yoktur. Suriye, ekonomik ve siyasi olarak kendi ülkesinin halkının çıkarlarına uygun bağımsız politikalar uygulamaktadır. Bu durum Ortadoğu’da ki emperyalist politikalarla çelişmektedir, doğal olarak. Suriye mevcut duruşu ile bir direnç noktası durumundadır. Ortadoğu sorunu, petrol-doğal kaynaklar ve Filistin sorunudur, aynı zamanda.

 

Tunus, Mısır, Libya, Yemen’deki halk hareketlerini kendi çıkarına kanalize eden emperyalistler benzer senaryoyu Suriye’de ortaya koymaya çalışıyorlar ama Suriye’de tutmuyor.

 

Suriye’de mevcut yönetime bazı tepkilerin olduğu gerçektir. Ancak bu tepkiler  emperyalist komplonun-saldırganlığın da farkındalar. Bundan dolayı da bu tepkilerin büyük çoğunluğu emperyalist komplonun bir parçası durumuna gelmemiştir.

Ortadoğu ve İslam coğrafyasının aynı bölgesindeki Suriye ve Türkiye halklarının kardeşliği tarihseldir.

 

AKP iktidarının emperyalist komplonun bir parçası durumuna gelmesine Suriye işçileri ve halkı haklı olarak tepki göstermektedir. Ancak bu tepki Türkiye emekçi halkına ve işçilere yönelik değildir.

 

Alınan ekonomik yaptırımlardan Suriye ekonomisini olumsuz etkilenmektedir. Turist sayısında %80-90 oranında bir düşüş vardır. Kaldı ki bu etki karşılıklıdır. Ülkemizde de özellikle Antep ve Hatay başta olmak üzere bazı bölgeler ekonomik yaptırımlardan önemli ölçüde olumsuz etkilenmiştir. Antep Büyükşehir Belediye Başkanı, Antep Ticaret ve Sanayi Odaları’nın bu yönde açıklamaları vardır.

 

DİSK olarak emperyalist saldırganlık ve komploya maruz kalan Suriye Halkı ve İşçileri ile birlikte dayanışma içerisinde olduğumuzu bildiriyoruz. Türkiye işçilerini emekçi halklarını Suriye işçileri ve halkıyla dayanışmaya çağırıyoruz.

 

Suriye’ye yönelik emperyalist komployu, dışarıdan gayri-meşru müdahaleyi protesto ediyoruz.

 

AKP iktidarının emperyalist saldırganlığına ve komploya ortak olmamaya çağırıyor,

“Yaşasın Ortadoğu ve Tüm Halkların Kardeşliği” diyoruz.

 

Suriye İşçi Sendikaları Konfederasyonu GFTU Başkanı Mohammad Shaaban Azzouz, DİSK Örgütlenme Daire Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu ve DİSK Eğitim Daire Başkanı Celalettin Aykanat’a ziyaret anısına plaket verdi…

ITUC ETUC