Image Map

Uluslararası Dayanışma: Tutuklanan KESK Uzmanı ve Basılan KESK Genel Merkezi

Sayın Başbakan,

Uluslar arası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC), Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC), Eğitim Enternasyonali (EI), Avrupa Eğitim Sendikaları Komitesi (ETUCE), Kamu Hizmetleri Enternasyonali (PSI) ve Avrupa Kamu Hizmetleri Sendikaları Federasyonu (EPSU) olarak Türkiye’de sendikalara yönelen saldırıları sizlere bir kez daha duyurmak için yazıyoruz.

 

Kamu Emekçileri Konfederasyonu (KESK) hukuk uzmanı İsmet Aslan’ın öğretmen sendikası Eğitim Sen’in Şanlıurfa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Bay Murat Oruç ile birlikte 13 Ocak’tan beri gözaltında oldukları konusunda üye sendikalarımız tarafından bilgilendirildik. İsmet Aslan’ın KESK’in Ankara’daki Genel Merkezi’ndeki ofisi polis tarafından basıldı ve bilgisayarına el kondu. Daha sonra polis binanın geri kalanında da aramalar yapmak istediyse de buna KESK üyeleri tarafından karşı çıkıldı ve gerçekleştirilemedi. Bu polis baskını BDP’yi (Barış ve Demokrasi Partisi), KESK’i, Eğitim Sen’i ve diğer kuruluşları hedef alan bir dizi ev araması ve baskınların bir parçasıydı. Söz konusu operasyonun talimatı 10. İstanbul Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verildi.

 

Bu polis baskını Türkiye’de sendikalar kanununda yapılması tartışılan değişikliklere karşı KESK’in hazırlamakta olduğu kampanyadan; ki bu sendikal örgütlerin meşru faaliyetlerinden biridir, ayrı düşünülemez.

 

Bu ne yazık ki, Avrupa hukukunun, uluslararası hukukun, Türkiye’nin de imzacısı olduğu Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) (Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkı Üzerine) 87 sayılı sözleşmesi gibi sözleşmelerin, Uluslararası İnsan Hakları Bildirgesinin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin garanti altına aldığı haklarını kullanan Türkiye’deki sendikaların karşılaştıkları güçlüklere başka bir örnektir. Bu hakların pratik olarak hayata geçmesine saygı gösterilmemektedir.

 

ITUC, ETUC, PSI, EPSU, EI ve ETUCE olarak bir kez daha sendika üyelerini yıldırmaya yönelik bu uygulamalara bir son vermenizde ısrar ediyoruz. Türkiye’deki kardeş sendikalarımızı, demokrasi, insan hakları ve sendikal özgürlük mücadelelerinde desteklemeyi sürdüreceğiz.

 

Dayanışmayla,

 

Sharan Burrow ITUC Genel Sekreteri

Bernadette Ségol ETUC Genel Sekreteri

Peter Waldorff PSI Genel Sekreteri

Carola Fischbach-Pyttel EPSU Genel Sekreteri

Fred van Leeuwen EI Genel Sekreteri

Martin Rømer ETUCE Avrupa Direktörü

 

 

ITUC ETUC