Image Map

TÜRKİYE'DEKİ İŞÇİ HAKLARI DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ'NÜN GÜNDEMİNDE…

 

 

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticaret Politikalarını Gözden Geçirme Kurulu Cenevre’de başladı. Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen Dünya Ticaret Örgütü (WTO) toplantısında Türkiye’nin uluslararası düzeyde kabul edilen temel çalışma standartlarını ihlal ettiğini belgeleyen bir rapor sundu.

 

23 Şubat 2011 tarihine kadar devam edecek olan uluslararası zirvede Türkiye uluslararası ticaretin kurallarına uygunluk açısından gündeme alınıyor. Türkiye’yi uluslararası ticaretteki yeri, dış ticaret rakamları ve büyüme oranları açısından masaya yatıran görüşmeler başladı.

 

Ekonomi Bakanlığı’nın kalabalık bir heyetle temsil edildiği toplantıda Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu’nun sunduğu rapor Türkiye açısından yüz kızartıcı.

ITUC’un DTÖ’ye sunduğu rapora göre Türkiye uluslararası düzeyde kabul edilmiş çalışma standartlarını ihlal ediyor. Kadın emeği, çocuk işçiliği ve sendikal haklar konusunda ise sınıfta kalmış durumda.

 

DİSK: ULUSLARARASI SERMAYE ÇEVRELERİ BİLE TÜRKİYE’DEKİ HAK GASPLARINI KONUŞUYOR!

DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu yaptığı açıklamada: “ITUC’un, ILO ve Birleşmiş Milletler verilerine göre hazırladığı rapor Türkiye’de sendikal haklar ve çalışma koşullarıyla ilgili karanlık tabloyu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Artık uluslararası sermaye çevreleri bile Türkiye’deki hak gasplarını konuşmaktadır. Hükümetin anlattığı büyüme ve gelişme masallarının ardında düşük ücretlerle, sigortasız ve sendikasız olarak çalışan işçilerin alınteri yatmaktadır. Uzun çalışma süreleri, artan iş kazaları kimilerinin kasalarını doldururken toplumsal adalete zarar vermektedir.” ifadelerine yer verdi.

 

İŞÇİ HAKLARI RAPORU SOĞUK TERLER DÖKTÜRECEK…

ITUC’un sunduğu rapora göre Türkiye’de yasalar ve uygulamalar işçilerin sendikal haklarını, kadınların ve çocukların temel haklarını koruyamıyor. Bu konulardaki uluslararası sözleşmeler ihlal ediliyor. Rapor, Türkiye hükümetini, işçileri, özel sektör işverenlerinin veya devlet otoritelerinin sömürüsünden ve tehditlerinden korumakta başarısız olduğu için eleştiriyor.

 

Rapora göre “Etkisiz ve uygulamada yetersiz çalışma yasaları sıklıkla işverenler lehine kararlar veren mahkemelerle perçinleniyor. Böylece işçiler ayrımcılığa karşı savunmasız kalıyorlar. İşgücünün büyük bir bölümü insanca yaşamaya yetecek ücret ve çalışma koşulları için toplu pazarlık hakkını kullanamıyor.”

 

“Türkiye, işçi hakları konusunda aşırı kötü bir sicile sahip, hükümet ve işveren kaynaklı baskı kurbanlarının sayısı artmaya devam ediyor.”

 

“Sendikal örgütlenme özgürlüğünün önündeki ağır kısıtlamalar, üye sayıları üzerindeki hükümet manipülasyonu, işçilerin sendikalara üye olmaları veya sendika kurmalarının önündeki yaygın tehdit ve baskı nedeniyle işçilerin sadece % 5.4’ü toplu sözleşme güvencesinden faydalanmaktadır.”

 

“Sendikacıların uzun süren ve cezaya dönüşen mahkeme süreçleri, son olarak 15 kadın sendikacının tutuklanması ve sendika merkezlerinin polis tarafından basılmasıyla sürmektedir. Pek çok sendikacının tutukluluk halleri devam etmektedir. Barışçıl sendika gösterileri sıklıkla şiddete maruz kalmaktadır.”

 

KADINLAR DAHA KÖTÜ KOŞULLARDA DAHA DÜŞÜK ÜCRETLERLE ÇALIŞIYOR

DTÖ Ticaret Politikalarını Gözden Geçirme Genel Konseyi’ne sunulan rapora göre:  “Erkeklere göre daha düşük ücretler alan kadın işçiler özellikle emek yoğun alanlarda çalışıyorlar. Tarımda ve kayıt dışı istihdamda çalışan kadınlar çok düşük ücretler alıyorlar ve neredeyse hiçbir soysal güvenlik hakkına sahip değiller. Her dört kadından yalnızca biri resmi iş gücüne dahil.”

 

Yine rapora göre çocuk işçilik ciddi bir sorun olarak kendini gösteriyor. “Çocuk işçilerin %41 yetersiz sosyal güvenlik önlemleriyle tarlalarda çalışıyor. Şehirlerde pek çok çocuk sokaklarda çalışıyor. İnsan kaçakçılığı sonucunda fuhuşa, dilenciliğe ve adi suçlara zorlanıyorlar.”

 

ITUC ayrıca örgütlenme, toplu pazarlık ve grev hakkını sınırlayan yasaların değiştirilmesi gerektiğini vurgularken sendikal eylemlere yönelik şiddeti ve uzun süren davaları eleştiriyor.

 

ITUC ETUC