Image Map

DÖRT DÖRTLÜK AKP FAŞİZMİ: TARTIŞTIRMIYOR, KONUŞTURMUYOR, ZORBALIKLA ENGELLİYOR!..

 

DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu’nun, demokratik toplantı ve gösteri yürüyüşleri haklarını kullanmak isteyen kamu emekçilerinin zor kullanılarak engellenmesine ilişkin açıklaması:

DÖRT DÖRTLÜK AKP FAŞİZMİ: TARTIŞTIRMIYOR, KONUŞTURMUYOR, ZORBALIKLA ENGELLİYOR!..

 

İşsizlik ve güvencesizliğin yaygınlaştırıldığı, başta eğitim ve sağlık olmak üzere kamu hizmetlerinin sermayeye devredildiği, yer altı ve yer üstü kaynaklarının talan edildiği neoliberal sömürü dalgasının sürdürülmesinin ancak daha otoriter-baskıcı bir yönetimle mümkün olacağını yıllardır söylüyoruz.

 

İşte bu programın yürütücü hükümeti AKP, alt yapıda sınırsız bir piyasacılıkla üst yapıda ise otoriter ve baskıcı karakterle yeniden biçimlendirmeye çalıştığı devletin olanaklarını da kullanarak toplumsal muhalefeti sindirmeye ve gelişme potansiyelini bastırmaya çalışmaktadır.

 

İdeolojik görüşü ve yaşama biçimini topluma dayatma niyeti baskı ve şiddete dönüşerek açığa çıkan AKP hükümeti, iktidar olmanın zafer sarhoşluğuyla dur durak bilmiyor, hak, hukuk, adalet tanımıyor.

 

Toplumda “4+4+4 kademeli eğitim düzenlemesi” olarak bilinen “İlköğretim ve Eğitim Kanunu” ve “4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikalarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”yla sendikal alana yönelik önemli değişiklikler içeren düzenlemelere karşı Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu KESK’in Ankara’da yapmayı düşündüğü demokratik eylem önceki günden beri Ankara Valiliği ve İçişleri Bakanlığı talimatlarıyla engelleniyor.

 

Ankara, İzmir, Adana, Aydın, Balıkesir, Manisa, Kocaeli, Bursa, Malatya, Batman, Urfa, Konya, Hatay, Zonguldak, Tokat ve diğer birçok ilde KESK’lilerin çıkışları engellendi, araçlara keyfi olarak el konuldu, Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya gelen kamu emekçilerinin seyahat etme özgürlükleri, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakları ayaklar altına alındı. İzmir ve Ankara’da polis fütursuzca şiddet kullandı.

 

Herhangi bir toplumsal sorun konusunda toplumun değişik kesimleri görüşlerini kamuoyuna duyurmak için anayasal bir hak olarak da gösteri veya yürüyüş düzenleme hakkına sahiptir. Bu temel bir haktır. Ve bu hak Anayasa’da ve yasalarda yer aldığı için de engelenemezdir. Engellenmesi ise, kim yaparsa yapsın yasal ve anayasal bir suçtur. Hükümet partisi AKP, iktidar olanaklarını kullanıp, devlet kurumlarını devreye sokarak bu suçu alenen işlemektedir.

 

Yaşanılan bu olaylar bir kez daha göstermiştir ki, siyasi iktidar kolluk kuvvetleri aracılığıyla, muhalefeti işlevsizleştirmek için hukuk dışılığı bir araç olarak kullanmaktan çekinmeyip, ihtiyaç duydukları yer ve zamanda bütün kontr-politika yöntemlerini hayata geçirmektedir.

 

Bir kez daha söylüyoruz: 12 Eylül ruhunu sokaklarda yaşatmaya çalışan AKP Hükümeti emekçilere ve demokratik muhalefete karşı zorbalık, baskı ve yıldırma politikalarından vazgeçmelidir.

 

Emperyalist politikalara, küreselleşme saldırılarına, özelleştirmelere, taşeronlaştırmalara, emekçilere, toprağını savunan köylülere, demokratik muhalefet hareketlerine ve yoksullara yönelik saldırılara karşı mücadelemizi yılmadan, usanmadan sürdüreceğiz.

 

Hükümetin bu zorba tutumunu bir kez daha şiddetle kınıyoruz!

ITUC ETUC