Image Map

1 MAYIS TERTİP KOMİTESİ, 1 MAYIS 1977, 1 MAYIS 1989 ve 1 MAYIS 1996 ŞEHİTLERİNİ ANDI…

 

1 MAYIS TERTİP KOMİTESİ, 1 MAYIS 1977, 1 MAYIS 1989 ve 1 MAYIS 1996 ŞEHİTLERİNİ ANDI…

 

1 Mayıs 2012 Tertip Komitesi, 1 Mayıs 1977, 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü kutlamalarında katledilen işçi ve emekçileri anmak amacıyla 26 Nisan 2012 Perşembe günü saat 11.00’da Kazancı Yokuşu başına karanfil bırakarak saygı duruşunda bulundu.

 

1 Mayıs 1989’da katledilen Mehmet Akif Dalcı Şişhane’de ve 1 Mayıs 1996’da katledilen Hasan Albayrak, Dursun Odabaş ve Yalçın Levent Kadıköy’de anıldılar.

 

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB adına, 1 Mayıs Tertip Komitesi Başkanı ve DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu hazırlanan ortak metni okudu.

“Dünyanın en büyük işçi-emekçi korosunu oluşturacağız”

 

 

Sayın basın  emekçileri

Mücadele arkadaşlarım

 

1 mayıs birlik R11; mücadele R11; dayanışma gününün kutlanması için yeniden alanlardayız.

 

Bugün burada 1 mayıs 1977 de kaybettiklerimizi anmak için bir aradayız.

 

1 Mayıs 1977 de kaybettiklerimizi anmak aynı zamanda 12 eylül askeri darbesine giden yolda en büyük dönemeç olan 1 mayıs 1977 katliamını unutturmamak demektir.

 

12 eylül askeri darbesiyle hesaplaşmak demektir.

 

1 mayıs 77 suçlularının peşini bırakmayacağımızı ifade etmektir.

 

1 Mayıs emeğin bayramı olarak ve tatil olarak ilan edildi. Bu kazanımın sağlanmasında tüm emeği geçen kurumları ve mücadeleyi saygıyla selamlıyorum.

 

Şimdi sıra 1 mayıs 1977 suçlularının açığa çıkarılıp, yargılanmalarındadır.

 

1 Mayıs tertip komitesini oluşturan, 1 mayıs ta alanlarda olacak tüm  kurumlar adına söz veriyoruz ki, bunun peşini bırakmayacağız.

 

Sayın basın emekçileri

Mücadele arkadaşlarım.

 

1 Mayıs 2012 İşçi Sınıfının Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü kutlamaları emeğin kazanılmış haklarına yönelik yeni saldırıların gündeme geldiği bir dönemde gerçekleşmektedir.

 

Bir yanda kıdem tazminatının kademeli olarak kaldırılması,

Özel İstihdam Büroları’nın kölelik büroları haline getirilmesi,

bölgesel asgari ücret uygulaması ile asgari ücretin düşürülmesi,

taşeronluğun, esnekliğin güvencesiz ve kuralsız çalışmanın “Ulusal İstihdam Stratejisi” adı altında yaygınlaştırılması hesapları yapılırken,

diğer yandan grev yasaklarında ısrar eden, işçi sınıfının önüne konulan barajları koruyan, yasakçı bir sendikalar yasası bizlere dayatılmaktadır.

 

“4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikalarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile kamu emekçilerine anti demokratik çalışma ve yaşam koşulları,

toplumda 4+4+4 diye anılan “İlköğretim ve Eğitim Kanunu” ile eğitim sisteminde dayatmacı, baskıcı, gerici yasal düzenlemeler planlanması siyasal iktidarın uyguladığı baskıcı politikaların en büyük göstergesidir.

 

 

Her türlü hak alma çabasının ve mücadelesinin baskı ve şiddet ile durdurulmak istendiği, hapishanelerdeki tecrit uygulamalarının devam ettiği,

kentsel dönüşüm adı altında kentlerimizin yağmalandığı,

kâr uğruna çevrenin talan edildiği,

sağlık ve eğitim alanın ticarileştiği,

gazetecilerin, sendikacıların tutuklandığı,

zorun ve baskının hakim olduğu bir devlet yönetiminin izlerini hissetmekteyiz.

 

Bu süreçte özellikle Kürt halkının demokratik taleplerinin, baskı ve tutuklamalar ile yok sayıldığı,

özel yetkili mahkemeler ve terörle mücadele yasası adı altında her türlü hak alma talebinin suç görülerek yaratılan baskı iklimi ortadadır.

 

Ortadoğu’da yaşananlar, başta Suriye de  olmak üzere emperyalizmin bölge politikalarının hakim kılınması için izlenen politikalar, ülkemizi içinden çıkılamaz bir cendereye doğru sürüklemektedir.

 

Sayın basın emekçileri

Mücadele arkadaşlarım

 

Buradan, 1 mayıs ta kaybettiğimiz arkadaşlarımızı anarken ilan ediyoruz ki,  bu kadar baskı, zulüm, saldırı ve savaş tehditi altında susmayacağız. Teslim olmayacağız.

 

1 Mayıs 2012 günü saat 14.00 de başta İstanbul R11; Ankara R11; İzmir R11; Diyarbakır olmak üzere Türkiye ninin yaklaşık 100 e yakın İl ve İlçesinde kutlanacak olan 1 mayıs gösterilerinde  dünyanın en büyük işçi-emekçi korosunu oluşturacağız.

“baskılara R11; sömürüye R11; savaş kışkırtıcılığına karşı aynı anda 1 dakika süreyle “FAŞİZME KARŞI OMUZ OMUZA” sloganını atacağız.

 

Türkiye çapında 2 milyonu aşkın emekçiyi alanlara taşıyarak, türkülerimizle, bayraklarımızla,  bağımsızlık, özgürlük, eşitlik, kardeşlik, barış ve demokrasi taleplerimizi dile getirerek 1 mayıs  uluslararası  birlik mücadele dayanışma gününü kutlayacağız.

 

İşçileri, emekçileri, gençleri, kadınları, emeklileri, tüm ezilenleri, mağdurları 1 mayıs günü  İstanbul taksimde oluşacak Dünyanın en büyük işçi-emekçi korosuna katılmaya davet ediyoruz.

 

Yaşasın 1 MAYIS.

 

ITUC ETUC