Image Map

AÇLIK SINIRI 1047 TL, YOKSULLUK SINIRI 3312 TL

AÇLIK SINIRI 1047 TL, YOKSULLUK SINIRI 3312 TL

Araştırma Enstitümüz (DİSK-AR) Mart ayı için açlık ve yoksulluk sınırın verilerini açıkladı. TÜİK Hanehalkı Harcama Kalıbı, TÜİK Madde fiyat ortalamaları ve 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde alması gereken kalori miktarı üzerinden hesaplanan beslenme kalıbı dikkate alınarak hazırlanan raporun sonuçlarına göre, 4 kişilik bir aile için açlık sınırı 1047, yoksulluk sınırı ise 3312 TL olarak gerçekleşti.

Zorunlu Gıda Harcamaları

 

 

Yetişkin Kadın

9,01

 

Yetişkin Erkek

9,28

 

15-19 Yaş Erkek Çocuk

9,82

 

4-6 Yaş Kız Çocuğu

6,80

 

Toplam

34,92

 

AÇLIK SINIRI

1047,46

 

 

 

 

Harcama Kalemleri

Harcama Tutarı

Harcama Yüzdesi (%)

1. Gıda ve içecekler

1047

31,6

2. Giyim ve ayakkabı

207

6,3

2. Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar

937

28,3

3. Mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri

190

5,7

4. Sağlık

74

2,2

5. Ulaştırma

323

9,8

6. Haberleşme

142

4,3

7. Eğlence ve kültür

73

2,2

8.Eğitim hizmetleri

65

2,0

9.Lokanta, yemek hizmetleri ve oteller

137

4,1

10.Çeşitli mal ve hizmetler

117

3,5

YOKSULLUK SINIRI

3312

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Araştırmanın sonuçlarına göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken günlük harcama tutarı 9,01 TL olurken, bu rakam yetişkin bir erkek için 9,28 TL, 15-19 Yaş erkek çocuk için 9,82 TL, 4-6 yaş bir kız çocuğu için 6,80 TL oldu. Buna göre 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için yapması gereken günlük gıda harcaması 34,92 TL.

Aynı hesaplamaya göre 4 kişilik ailenin sağlıklı beslenmek ve insanca yaşayabilmek için yapması gereken asgari harcama tutarı ise aylık 3312 TL’dir. Söz konusu ailenin gereksinimlerini karşılamasında “gıda, içecek vb.” için ayırması gereken tutar 1047, giyim ve ayakkabı için ayırması gereken tutar 207 TL’dir. Diğer harcama kalemleri ve ayrılması gereken tutarlar ise şöyledir: kira, su, elektrik vb. için 937, mobilya, ev bakımı vb. için 190, sağlık için 74, ulaştırma için 323, haberleşme için 142, eğlence ve kültür hizmetleri için 73, eğitim için 65, lokanta, yemek, otel vb. için 137, çeşitli m
al ve hizmetler için 117 TL.

ASGARİ ÜCRETLİ AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRINA YENİLDİ

Yıllık olarak (geçtiğimiz yılın aynı ayına göre) açlık sınırı 84, yoksulluk sınırı ise 265 TL artış gösterdi. 2012 yılında asgari ücret ise bir önceki yılın aynı ayına göre asgari geçim indirimi dahil, 630 TL’den 701’TL düzeyine yükselmişti. 71 TL’lik bu artışa göre asgari ücret ile açlık sınırı ve yoksulluk sınırı arasındaki fark iyice açıldı.

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Açlık ve yoksulluk sınırı DİSK Araştırma Enstitüsü tarafından her ayın ilk haftasında, Türkiye İstatistik Kurumu’nun Tüketici Fiyat Endeksini açıklanmasını takiben kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Araştırmada, DİSK-AR tarafından Sağlık Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyabetik bölümünün hazırladığı  “Türkiye’ye özgü beslenme kalıbı”nın, farklı kaynaklardan derlenen verilerle değerlendirilerek yenilenmesi sonucunda elde edilen DİSK-AR beslenme kalıbı dikkate alınmıştır. Elde edilen beslenme kalıbı her ay açıklanan TÜİK madde fiyatları ile değerlendirilerek, kişinin ihtiyacına göre yapması gereken gıda harcamasının tutarı tespit edilmektedir. Hesaplamada esas alınan kalori miktarları şunlardır:

4-6 yaşındaki bir kız çocuğu için 1963 kalori

15-18 yaş arası bir erkek çocuk 3244 kalori

Yetişkin bir erkek 2953 kalori

Yetişkin bir kadın 2658 kalori  

4 Kişilik ailenin sağlıklı beslenmek için yapması gereken minimum aylık gıda harcaması AÇLIK SINIRI olarak belirlenmektedir. Bu verinin Hanehalkı tüketim harcamasına dağıtılması ile elde edilen veri ise bize YOKSULLUK SINIRINI vermektedir. Tüketim Harcama Kalıbı dikkate alınırken, tüm içecekler, tütün ve gıda harcamaları bir kalem olarak belirlenmiştir.

Araştırmada 2003 yılı Hanehalkı Tüketim Araştırması sonuçları ile oluşturulan harcama kalıbı esas alınmaktadır. Bunun nedeni 2003 yılında gerçekleştirilen Hanehalkı Tüketim Harcaması araştırmasının en kapsamlı örnekleme dayanan çalışma olmasıdır.

 

 

 

 

 

ITUC ETUC