Image Map

DİSK-KESK-TMMOB ve TTB'DEN ÇAĞRI: 1 MAYIS'TA TAKSİM 1 MAYIS ALANI'NDAYIZ!..

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 1 Mayıs 2012’nin geniş birliktelik çerçevesinde kutlanması için gösterilen çabalara diğer konfederasyonlardan olumlu yanıt gelmemesi üzerine, bugün (19 Nisan 2012) Taksim Gezi Parkı’nda 1 Mayıs’a genel katılım çağrısı yapıldı. 

 

DİSK Genel Başkanı Erol Ekici’nin okuduğu ortak çağrı:

1 MAYIS’TA TAKSİM 1 MAYIS ALANI’NDAYIZ!

 

Değerli Basın Emekçileri

Sevgili Mücadele Arkadaşlarım

 

Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs kutlamaları için yeniden alanlardayız.

 

Bu yıl da İstanbul’da Taksim’de ve ülkenin dört bir tarafında 1 Mayıs alanlarını milyonlarla dolduracağız.

 

1 Mayıs 2012 İşçi Sınıfının Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü kutlamaları emeğin kazanılmış haklarına yönelik yeni saldırıların gündeme geldiği bir dönemde gerçekleşmektedir.

 

Bir yanda kıdem tazminatının kademeli olarak kaldırılması, Özel İstihdam Büroları’nın kölelik büroları haline getirilmesi, bölgesel asgari ücret uygulaması ile asgari ücretin düşürülmesi, taşeronluğun, esnekliğin güvencesiz ve kuralsız çalışmanın “Ulusal İstihdam Stratejisi” adı altında yaygınlaştırılması hesapları yapılırken, diğer yandan grev yasaklarında ısrar eden, işçi sınıfının önüne konulan barajları koruyan, yasakçı bir sendikalar yasası bizlere dayatılmaktadır.

 

Bu dayatmalarla örgütsüz, güvencesiz, korumasız ve güvenliksiz bırakılan işyerlerinde üstüste yaşanan iş cinayetlerinde büyük artış yaşanmakta, milyonlarca işçi ise ölümün kucağında çalışma koşullarına terk edilmektedir. Hükümetin bunları önlemek için adım atması bir yana, bu cinayetlere adeta çanak tutan taşeron (alt işveren) uygulamasının yaygınlaşmasını sağlayacak yasa değişikliğine hazırlandığı görülmektedir.

 

“4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikalarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile kamu emekçilerine anti demokratik çalışma ve yaşam koşulları, toplumda 4+4+4 diye anılan “İlköğretim ve Eğitim Kanunu” ile eğitim sisteminde dayatmacı, baskıcı, gerici yasal düzenlemeler planlanması siyasal iktidarın uyguladığı baskıcı politikaların en büyük göstergesidir.

 

Daha geçtiğimiz günlerde yaşanan kamu emekçilerine yönelik saldırılar bütün toplumun gözünün önünde gerçekleşmiştir.

 

Her türlü hak alma çabasının ve mücadelesinin baskı ve şiddet ile durdurulmak istendiği, hapishanelerdeki tecrit uygulamalarının devam ettiği, kentsel dönüşüm adı altında kentlerimizin yağmalandığı, kâr uğruna çevrenin talan edildiği, sağlık ve eğitim alanın ticarileştiği, kadın cinayetlerini artıran anlayışın yayıldığı, gazetecilerin, sendikacıların tutuklandığı, zorun ve baskının hakim olduğu, ülkenin Kanun Hükmünde Kararnamelerle yönetildiği bir devlet yönetiminin izlerini hissetmekteyiz.

 

Bu süreçte özellikle Kürt halkının demokratik taleplerinin, baskı ve tutuklamalar ile yok sayıldığı, özel yetkili mahkemeler ve terörle mücadele yasası adı altında her türlü hak alma talebinin suç görülerek yaratılan baskı iklimi ortadadır. Ortadoğu’da ve Suriye’de emperyalizmin işgal politikalarının taşeronluğuna soyunmak, ülkemizi içinden çıkılamaz bir cendereye doğru sürüklemektedir.

 

Bizler emek ve meslek örgütleri olarak, 1 Mayıs 2012 Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nü en geniş birlikteliği yaratarak kutlamak için, başta Taksim 1 Mayıs Alanı olmak üzere ülkenin dört bir tarafında tüm mağdurlarla, yoksullarla, dışlananlarla, işsizlerle, işçilerle, kamu emekçileriyle, mimar ve mühendislerle, aydınlarla, sanatçılarla, kadınlarla, gençlerle, emeklilerle, basın emekçileriyle, 1 Mayıs alanlarında olacağız.

 

1 Mayıs alanlarını, milyonların adalet isteğinin kürsüleri haline dönüştüreceğiz ve taleplerimizle, rengarenk bayraklarımızla, türkülerimizle, halaylarımızla Taksim 1 Mayıs Alanı’nda olacağız.

 

ITUC ETUC