Image Map

HÜKÜMETİN "SADAKA" TEKLİFİNE KARŞI 23 MAYIS'TA GREV KARARI ALAN KAMU EMEKÇİLERİNİN YANINDAYIZ!..

DİSK Genel Başkanı Erol Ekici’nin, kamu emekçilerinin 23 Mayıs grevine ilişkin basın açıklaması:

 

HÜKÜMETİN “SADAKA” TEKLİFİNE KARŞI 23 MAYIS’TA GREV KARARI ALAN

KAMU EMEKÇİLERİNİN YANINDAYIZ!..

 

AKP Hükümetinin reva gördüğü %3,5 + 3,5 sefalet artışına karşı kamu emekçilerinin uluslararası hukuktan doğan anayasal haklarını kullanarak, sadece kamu emekçilerinin değil, kamu hizmetlerinin ticarileştirilmesi sonucu parasız ve nitelikli kamu hizmetinden yoksun bırakılmak istenen tüm yurttaşların haklarını da korumak için 23 Mayıs’ta GREV’e çıkma kararlarını destekliyor, bu haklı mücadelelerinde yanlarında olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz.

 

Siyasi iktidar çifte adaletsizlik yaparak, hem milyonlarca kamu emekçisinin, emeklilerin ve ailelerinin “sadaka” zammıyla sefalet içinde yaşamalarını istemekte ve hem de bunu kabul etmeyerek uluslararası hukuktan kaynaklanan “grev haklarını” kullanmak isteyen kamu emekçilerini tehdit etmekte ve bu haklarını kullanmalarını engellemeye çalışmaktadır.

 

DİSK olarak, AKP Hükümetinin emekçilere yönelik gayri-insani yaklaşımlarını bir kez daha kınıyor; kamu emekçilerinin insanca yaşanacak ücret, güvenceli istihdam başta olmak üzere haklı ve meşru talepleri için en demokratik hakları olan grev haklarını kullanmalarını destekliyor, 23 Mayıs grevlerini selamlıyoruz.

 

Yanlarındayız, omuz omuzayız, dayanışma içindeyiz!..

ITUC ETUC