Image Map

ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow'un 101. ILO Konferansı'nda Yaptığı Konuşma

İşçiler, işini kaybedenler veya çocuklarının iş bulamayışına şahit olanlar, düzgün bir sosyal güvencesi olmayanlar veya evlerini ve emeklilik primlerini kaybetmiş olanlar, hepsinin hükümetlere olan güveni sarsılmış durumdadır.

Hükümetlerinin neden küresel kurumlar ve piyasalar adına, temel işçi haklarına saldırdığını işçilere açıklamak mümkün değildir.  Küresel finansal krizin başlangıcından 4 yıl sonra mevcut politikaların doğruluğu tartışılmalıdır. Özel sektör ve bankalardan hükümet hazinelerine olan büyük borç transferi, hükümetlerin finans sektörünün açgözlülüğüne karsı suskunluğu ve şimdi de piyasalara karşı kendi halklarını korumaktaki acizlikleri alarm vermektedir. Bu durum artık son bulmalıdır. 

Taleplerimiz şunlardır:
R26; Borç değil, istihdam yatırımı
R26; Kar eden ülkelerde eski üretkenlik seviyesine erişebilen ve fiyatlara uygun ücret artışları
R26; Kemer sıkma saldırılarının durdurulması ve güney ülkelerinde verimli bir toplumsal diyalog
R26; Daha zayıf değil daha güçlü toplu sözleşme önlemleri
R26; Eşitliksiz veya şartlı garantilerle kar paylasan bankalara refah veya KOBİler için sürdürülebilir krediler değil herkes için sosyal güvence.
R26; Geleceğimizle oynayan spekülatif kumarları durdurmak için ciddi bir finansal düzenleme
R26; Şu anda insanca iş ve düzgün çalışma yollarını tüketen enformel ekonominin önemli bir şekilde azalması
R26;  Sürdürülebilirlik
Bütün bunlar mümkün. ITUC’un 12 ülke örneği üzerinden yaptığı araştırmaya göre her yıl gayrisafi milli hâsılanın %2’sinin yeşil ekonomiye ayrılması 5 yıl içinde 48 milyon yeni iş yaratabilecektir. 50 veya 100 ülkede kaç yeni iş sahibi olabileceğimizi siz düşünün.

Bunun için sermayemiz var. Küresel ekonomiye yatırılan 25 trilyon dolar emekli aylığı ile isçiler sürdürülebilirlik konusunda en geniş bir bicimde koz sahibi olacaklardır. Geçen hafta sermayemizin isçilerin parasıyla spekülatif aktivitelere son vermek üzere gerçek ekonomiye yatırılmış sabırlı bir sermaye olarak yatırım için kullanılması için çağrı yaptık ve fonların %5’inin yeşil altyapıya ve işlere yatırılması için 2015 yılını belirledik.

Bütün gereken hükümetlerin alternatif ekonomik modeller aramak yolunda gösterecekleri siyasi irade. Avrupa Birliği yeni bir toplumsal sözleşme için çağrı yaptı. Hükümetleri masaya oturmaya ve halklarını dinlemek için acele etmeye çağırıyorum.

Açılış konuşmasında duraklama içindeki küresel ekonomi ve her yerde artan ve uzun vadede istikrarsızlıkla bağlantılı hale gelmiş olan eşitsizlikler üzerine yeniden düşünme çağrısı yapan ILO Genel Direktörü Juan Somovia’yi tebrik ediyorum.

Geleneksel olarak daha eşit ülkelerde bile gelirler arasındaki fark arttı. İssizlik, gençlerin dışlanması, yoksulluk, umutsuzluk ve toplumsal istikrarsızlık adil bir geleceğin toplumsal temelleri değildir. Joseph Stiglitz kemer sıkma politikalarını Orta Çağ’da hastaları iyileştirmek için kullanılan kan almaya benzetti. Neden mi? Çünkü çıkanlar son 20 yıldır ikiye katlanmış olmasına rağmen gelirlerin yeniden dağılımı 30 yılda 1/3 oranında düştü. Gelirin daha eşit bir dağılımı tek çözüm. Bu kurumun arkasında olduğu örgütlenme özgürlüğünün temel hakları ve toplu sözleşmeler de çözümün önemli bir parçası.

Rio’ya ve G 20’ye doğru giderken taleplerimiz açık. İş, is ve işR30; Adil ekonomilerin merkezinde olan sosyal güvence ile bir sürdürülebilirlik, en zengin ve en çok korunan sektörün de küçük bir katkıda bulunması için finansal işlem vergisi.  G 20 toplantısına yaklaşılırken anlaşılabilir bir çözümün veya 1930’lara bir geri dönüşü daha yaşayabilmenin mümkün olup olmadığını görebilmemiz için yalnızca birkaç ayımız olduğunu söylemek çok dramatik olmayacaktır. Hem karşılıklı bir gelecek hem de karşılıklı sorumlulukların olduğu işverenlerle Rio ve G20’de işbirliğine gitmeliyiz.
Ancak işverenlerin “Uluslararası Standartların Uygulanması Komitesi”ndeki tavrı en savunmasız işçilerin sorunlarını duyurma, tutuklama, işkence ve baskıdan korunma taleplerini reddetmek anlamına gelmiştir. Talihsizliktir.

Hukuk devleti ve uluslararası hukuk hepimizin uyması gereken bir şeydir. Bu sorumluluktan grevleri engelleyerek kaçmak Bahreyn’de yalnızca 2 saat suren bir iş bırakma eylemi yaptıkları için tutuklanan ve işkenceye maruz kalan veya Türkiye’de bugün gün geçtikçe daha da fazla zulme uğratılan isçiler için kara mizahtır.

Yarın, çalışan insanların görüşleriyle ilgili ilk küresel anketi açıklayacağım. Alarm veriyor ve demokratik sözleşmenin trajik şekilde bozulduğunu gösteriyor. Çok az umutları var ve insanların yüzde 89’u geleceğin çocukları için daha iyi olacağına inanmıyor. İnsanların yalnızca yüzde 13’u, oy verenlerin hükümetlerinin ekonomik kararlarında gerçekten etki sahibi olduklarına inanıyor. Biz isçiler için seçimler açık ancak asil soru hükümetler nasıl davranacak?

Juan Somavia, olağanüstü liderliğiniz için size teşekkür ediyorum ve diğer konuların yanında, R16;insanca is’ konusu hepimizin uğruna mücadele ettiği ve gurur duyabileceğiniz bir konudur. Size mutluluklar diliyorum ve sizin küresel alandaki sesinizi kaybetmeyeceğimizi umuyorum. Ayrıca Guy Ryder’ı, bir isçiyi, yeni Genel Direktör olarak görmekten de gurur duymaktayız. Harika bir Genel Müdür olacaktır.
 

 

ITUC ETUC