Image Map

ITUC KÜRESEL ANKETİNE GÖRE İŞÇİLER HÜKÜMETLERE GÜVENMİYOR

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu’nun (ITUC) küresel kamuoyu araştırmasına göre dünya genelinde ekonomik politikalara karşı güvensizlik hâkim ve hükümetlere yönelik inanç azalıyor.

151 ülkeden 175 milyon işçiyi temsil eden ITUC’un gerçekleştirdiği “Küresel Anket” işçilerin kaygı ve taleplerini ortaya çıkardı.

Anket sonuçlarına göre; işçiler hükümetlerin ekonomik politikalarından memnun değiller. Politikalar oluşturulurken fikirlerinin dikkate alınmadığına ve finans kurumlarının fazlasıyla etkili olduğuna inanıyorlar. İşsizlik sigortası, emekli maaşı, eğitim, sağlık ve çocuk bakımı gibi hizmetlere daha fazla kaynak ayrılmasını istiyorlar.

13 ülkede, farklı yaş ve cinsiyetlerden 13.087 kişinin katıldığı araştırmanın sonuçları dünya nüfusunun % 20’sini yani 1,4 milyar kişinin görüşlerini temsil ediyor. ABD, Almanya, Belçika, Brezilya, Bulgaristan, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, İngiltere, Japonya, Kanada, Meksika ve Yunanistan’da yapılan anketlerin sonuçları işçilerin görüşlerini aktarmak üzere 18-19 Haziran 2012’de düzenlenen G 20 Zirvesi’nde sunuldu.

ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow’a göre “hükümetlerin ekonomi politikalarına karşı güvensizlik ve tepkiyi ortaya koyan araştırmanın sonuçları yalnızca hükümetler için değil aynı zamanda küresel finans çevreleri için de bir uyarı niteliği taşıyor.”

Araştırma sonuçları, kemer sıkma politikalarına karşı genel bir muhalefeti ve memnuniyetsizliği gözler önüne seriyor. Anketin uygulandığı ülkelerde hükümetlerin seçmenlerinin çıkarlarına hizmet ettiğine dair inanç kaybolmuş durumda ve temel işçi haklarını koruyan yasal değişiklikler yapılması gerektiği düşünülüyor.

Araştırma, hükümetler tarafından uygulanan kemer sıkma önlemlerine karşı güçlü bir muhalefet olduğunu söylerken, altyapı ve istihdama yönelik yatırımların desteklendiğini gösteriyor. Sonuçlar, kamuoyunun hükümetleri desteklemediğini, kemer sıkma politikalarına inanmadığını ve oldukça karamsar olduğunu ortaya koyuyor.

Araştırma, krizin faturasını ödemek zorunda kalanların hükümetlere, bankalara ve uluslararası finans kuruluşlarına karşı kızgınlık ve kırgınlık içinde olduğunu gösteriyor. Anket sonuçları yönetici elit ile halk arasındaki uçurumun git gide arttığını ve bunun halk arasında rahatsızlık yarattığını ortaya koyuyor. 

Araştırmaya göre; geleneksel küresel ekonomi halk tarafından büyük ölçüde reddedilmektedir. Hükümet ve kemer sıkma politikaları karşıtlığındaki bu yükseliş küresel ölçekte yeni ve acil bir yeniden yapılanmayı zorunlu kılmaktadır.

Araştırma sonuçlarını yorumlayan ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow’a göre “Seçmenlerle hükümetler arasındaki R16;demokratik sözleşme’ pek çok ülkede ihlal edilmiş durumda. Hükümetler ekonomik ve siyasi istikrarsızlığın artması riskine karşı kendi halklarını dikkate almalılar.”

Halk hükümetlere güvenmiyor ve gelecekten umutsuz!
Ankete katılanların:
R26; % 58’i ülkelerinin kötüye gittiğini
R26; % 66’sı gelecek nesillerin daha kötü şartlarda yaşayacağını
R26; % 67’si bankaların ve finansal kurumlarının, hükümetlerin ekonomik politikaları üzerinde çok fazla etkili olduğunu
R26;  % 67’si seçmenlerin ekonomik kararlar üzerindeki etkisinin yetersiz olduğunu
düşünüyor.

Kamu harcamalarında kesintiye hayır!
Ankete katılanların  % 66’sı, büyümeyi sağlamak ve borçların ödenmesi için istihdam yaratan yatırımları desteklediğini söylerken yalnızca % 24’ü borçların kamu harcamalarında yapılacak kesintilerle ödenmesini savunuyor.

Yoksulluk ve endişe artıyor!
Araştırma, R16;aile bütçesi’ ve R16;iş güvencesi’ gibi konularda gittikçe artan belirsizlikleri ve endişeleri ortaya çıkarıyor.
R26; Ankete katılan her 7 kişiden 1’i beslenme, barınma ve elektrik gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak kadar yoksul
R26; 3 kişiden 1’i yaptığı işin 2 yıl öncesine göre daha güvencesiz olduğunu düşünmekte
Ankete katılanların:
R26; % 58’inin gelirleri hayat pahalılığı karşısında azalmış durumda
R26; % 78’i, küresel finansal krizin bedelini bankaların ve uluslararası finans kurumlarının ödemesi gerektiğini düşünmekte
R26; % 45’ine göre küçük şirketler finansal krizin bedelini daha az ödemeli.
R26; %50’sine göre ise işçiler finansal krizden çıkmak için daha az bedel ödemeli

İşçi hakları güvence altına alınmalı!
Ankete katılanların:
R26;  % 70’i mevcut kanunların işçilerin iş güvencesini yeteri kadar korumadığı görüşünde birleşirken
R26; % 89’u sendikaya üye olma hakkını ve % 86’sı toplu sözleşme hakkını savunuyor
R26; %94’ü iş güvencesi taraftarı
R26; % 89’u insanca yaşamaya yetecek bir asgari ücret düzenlemesini savunuyor

Ankete katılanlar hükümetlerin sağlaması gereken hizmetleri; eğitim (%94), sağlık  (%93), emekli maaşı, (% 91), çocuk bakımı, (% 90) işsizlik sigortası (%81) şeklinde sıralıyor.


 http://www.ituc-csi.org/first-international-poll-by-global.html

ITUC ETUC