Image Map

UMUTLARIN DİRİ TUTULDUĞU NİCE BAYRAMLARA!

DİSK Yönetim Kurulu’nun Bayram mesajı:

 

UMUTLARIN DİRİ TUTULDUĞU NİCE BAYRAMLARA!

 

Bayramlar, kardeşliğin, sevgi ve barışın egemen olduğu günlerdir. Bu günlerde, umutlar canlanır, iyi bir yaşama olan özlemler dile getirilir. Ancak, daha iyiye ve güzele duyduğumuz bu özlem, tek başına anlam taşımaz. Çünkü, sevginin, barışın ve kardeşliğin gerçekten kök salabilmesi için, uygun toplumsal koşulların da yaratılması gerekir.

 

Bayramlar, milyonlarca emekçinin işten atılma korkusunun olmadığı, ekmek kaygısı taşımadığı, baskı ve sömürü dişlileri arasında yaşamının zindan edilmediği ve “Yarın ne olacağım?” sorusunu sormadığı koşullarda gerçekten adına layık günler olabilirler.

 

Kendinden önceki hükümetler gibi AKP hükümetinin de iki dönemdir uyguladığı IMF güdümlü politikalar, serbest piyasa ekonomisinin acımasız işleyen çarkları sonucunda ortaya çıkan işsizlik, yoksullaşma, güvencesizlik ve açlık riski insanlarımıza bayramları unutturmuştur. 

 

Tüm bu sıkıntılarımızın arasında, başta emekçiler olmak üzere, geniş toplum kesimleri artık geleceğe umutla bakmak; hastalığında, yaşlılığında kimseye muhtaç olmadan, güven içinde, çocuğunu nerede ve nasıl okutacağını düşünmeden, insanca yaşamak istemektedir.

 

İşsiz kalma korkusu olmadan, geçinme endişesi taşımadan insanca yaşam koşullarında yaşamak, bu ülkenin bütün yurttaşlarının hakkıdır. Tüm bunları sağlamak ve güvence altına almak ise devletin ve hükümetlerin görevleridir.

 

Unutmayalım ki umut, yaşamdan sonra biter!

 

Bizler çalışan ve üreten kesim olarak umutlarımızı yitirmeyeceğiz. Haksızlıklarla, adaletsizliklerle, anti demokratik uygulama ve yasaklarla mücadele etmeye devam edeceğiz.

 

İşçi sınıfı, yaşamın her alanında gerçek bir demokrasinin hâkimi olduğu, her türlü ayrımcılığın ortadan kalktığı bir toplumun özgür bireyleri olmak yolunda kararlılıkla yürüyecektir.

 

İş yerlerinde, sendikalarda ve toplumsal yaşamın bütün alanlarında demokrasinin yerleşmesi mücadelesinde işçi sınıfına duyduğumuz bu güvenle, üyelerimizin, direnişteki tüm sınıf kardeşlerimizin, işçi sınıfımızın ve tüm halkımızın bayramını en içten duygularla kutlar, mutlu bayramlar dileriz.

 

ITUC ETUC