Image Map

İŞÇİ SINIFININ ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERLE, TARİHSEL MÜCADELESİYLE KAZANDIĞI HAKLARIN GASPEDİLMESİNE ORTAK OLANLAR İŞÇİ SINIFI TARİHİNDE KARA LEKE OLARAK ANILACAKLARDIR!

DİSK Genel Başkanı Erol Ekici’nin, Hükümetle bazı işçi konfederasyonlarının “Toplu İş İlişkileri Kanun Tasarısı” konusunda uzlaştıkları haberlerine ilişkin açıklaması:

İŞÇİ SINIFININ ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERLE, TARİHSEL MÜCADELESİYLE KAZANDIĞI HAKLARIN GASPEDİLMESİNE ORTAK OLANLAR İŞÇİ SINIFI TARİHİNDE KARA LEKE OLARAK ANILACAKLARDIR!

 

ILO sözleşmelerine aykırı, sendikal hareketin tasfiyesine yol açacak “Toplu İş İlişkileri Kanun Tasarısı” TBMM’de görüşülmeye başladıktan sonra, AKP iktidarı tarafından ortaya atılan “sosyal tarafların büyük çoğunluğu bu yasada uzlaştı” balonu patladı.

 

Bugün gazetelerde çıkan haberlere göre, DİSK’in başından beri içinde yer almadığı uzlaşmaya Türk-İş’in de dahil olmadığı Türk-İş Genel Başkanı’nın bizzat kendisi tarafından açıklandı.

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ise gerek Başbakanlık’ta, Türk-İş, Hak-İş, TİSK ve TOBB ile  yapılan toplantı sonrasında, gerekse TBMM’de yaptığı açıklamalarda “Toplu İş İlişkileri Kanun Tasarısı”nın bir an önce çıkarılması ve  işkolu barajının kademeli olarak % 1’den % 3’e çıkarılması konusunda, bu örgütlerle uzlaşıldığını açıklamıştı.

 

Kendini işçi sendikaları konfederasyonu olarak tanımlayan hiçbir örgütün, güncel ve öznel çıkarları için;

–          İşçi sınıfının uluslararası sözleşmelerle, tarihsel mücadelesiyle kazandığı hakların gaspına,

–          Sendikaların tasfiyesine yol açan işkolu barajının getirilmesine,

–          Sendikaya üye olma özgürlüğünün güvencesini sağlayacak yasa hükümlerinin (Sendikal Tazminat davası için 30 işçi ve en az altı aylık çalışmış olma şartının aranmaması) kaldırılmasına

–          Grev hakkının özünü zedeleyecek, içini boşaltacak hükümlerin (dayanışma grevi, genel grev; grev çadırı kurma vb. yasakların) getirilmesine,

onay vermeyeceğine inanmak istediğimizi yineliyor, aksi halde bunu yapanların işçi sınıfı tarihinde kara birer leke olarak kalacaklarını hatırlatmanın tarihsel bir görev olduğunu düşünüyoruz.

ITUC ETUC