Image Map

DİSK KADIN KOMİSYONU: 25 KASIM'DA KADINA YÖNELİK HER TÜRLÜ ŞİDDETE SON!..

DİSK Kadın Komisyonu’nun, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü’ne ilişkin açıklaması:

 

25 KASIM’DA KADINA YÖNELİK HER TÜRLÜ ŞİDDETE SON!

 

Dünyanın birçok ülkesinde ve ülkemizde biz kadınlar, 25 Kasım’ı şiddetin, öfkenin, yoksulluğun, savaşın ve zulmün yarattığı olumsuz koşullar içinde karşılıyor ve isyan ediyoruz:

 

 • Bizler, Türkiye’de %97’si şiddet gören kadınlarız!
 • Bizler, sokak ortasında, polislerin gözü önünde vahşice bıçaklanan kadınız!
 • Bizler, namus(!) cinayetleri sonucunda yaşamımızı yitiren yüzlerce sessiz kadınız!
 • Bizler, gözaltında tecavüze uğrayan, jandarma ve emniyet güçleri önünde sorgusuz sualsiz ‘bekaret kontrolü'(!) yapılan kadınlarız!
 • Bizler, kendisine tecavüz edeni öldüren ve onun bebeğini doğurmak zorunda bırakılan NY’yiz!
 • Bizler, çocuk yaşta zorla evlendirilen küçük kadınlarız!
 • Bizler, fabrikada, devlet dairesinde, bankada, şirket bürosunda, üniversitede yani tüm üretim ve hizmet mekanlarında gizli-açık ayrımcılığa maruz kalanlarız!
 • Bizler, cezaevlerine doldurulan kadın sendikacılarız!
 • Bizler, hamile kaldığı için işten atılabilen, esnek ve kayıtdışı çalıştırılmaya itilen işçi kadınlarız!
 • Bizler, bir türlü bitmeyen savaşta yakınlarını kaybeden Kürt, Türk, Ermeni, Arap ve tüm halkların kadınlarıyız!
 • Bizler, Filistin ve Suriye’de yaşanan savaşlarda en çok ezilen ve sömürülen kadınlarız!

 

Ve biz diyoruz ki; bunlar yaşadıklarımız yalnızca birkaçıdır.

 

Bütün bunların sona erdirilmesi için bizler;

R26; Devletin kadınlara yönelik her türlü şiddet eylemini açık bir şekilde kınamasını ve cezalandırmasını,

R26; Şiddete uğrayan kadınların yaşadıkları hayata sadece çaresizlikten katlanmak zorunda olmadıkları bir kamusal koruma sağlanmasını,

R26; Kadınların, ülkenin her yanında ücretsiz ve hemen başvurabileceği yeterli sayıda danışma merkezi, psikolojik ve hukuki destek alabilecekleri kurumlar ve sığınma evlerinin açılmasını,

R26; Kadınların şiddete uğramasını beklemeden, toplumun ve yaşamın her alanında cinsiyetçi, şiddeti meşrulaştıran ve olağanlaştıran uygulamaların ve düzenlemelerin, medyadan yargıya ve eğitim sistemine kadar yeniden gözden geçirilmesini ve yeniden düzenlenmesini,

R26; Aile içi şiddeti ve genel olarak kadın ve çocuklara yönelik şiddeti önlemek için kampanyalar, ana-baba eğitim programları başlatılmasını,

R26; Kadınların toplumsal üretim süreçlerine katılması için çocuk, hasta ve yaşlı bakımının ve ev işlerinin toplumsallaştırılması için gerekli düzenleme ve çalışmaların yapılmasını,

R26; Kadınların ekonomik özgürlüğü için çalışmasının önündeki engellerin kaldırılmasını, sosyal güvenlik, parasız eğitim ve parasız sağlık hakkından yararlanılmasının sağlanmasını,

R26; Evde, sokakta, işyerinde, gözaltında, cezaevinde yaşanan kadına yönelik şiddetin sorumlularının yargılanmasını ve caydırıcı yasal tedbirler alınmasını İSTİYORUZ!

 

Emeğimiz için

Geleceğimiz için

Evde, İşyerinde, Sokakta Şiddete Son!

ITUC ETUC