Image Map

ENERJİ-SEN ve DEVRİMCİ TURİZM-İŞ DİSK ÜYESİ OLDU…

 

Bulundukları işkollarında sınıf ve kitle sendikacılığı anlayışıyla mücadeleci ve aktif çalışmalar yürüten Elektrik, Gaz ve Su Çalışanları Sendikası (ENERJİ-SEN) ve Devrimci Turizm İşçileri Sendikası (DEV-TURİZM-İŞ) DİSK’e üye oldu.

 

Yapmış oldukları üyelik başvurularını değerlendiren DİSK Yönetim Kurulu, ENERJİ-SEN ve DEV-TURİZM-İŞ sendikalarının güvencesizleştirmeye, taşeronlaştırmaya ve hak kayıplarına karşı verdikleri mücadelenin sınıf mücadelesinde DİSK’e zenginlik katacağı inancıyla DİSK üyeliklerine oybirliğiyle karar verdi.

 

 

 

 

 

 

ENERJİ SEN

Elektrik, Gaz ve Su Çalışanları Sendikası

http://www.enerjisen.org/

 

 

DEV TURİZM-İŞ

Devrimci Turizm İşçileri Sendikası

http://devturizmis.org/web/

ITUC ETUC