Image Map

İŞÇİ SINIFINI BU YASAYA SIĞDIRAMAYACAKSINIZ!

DİSK Genel Başkanı Erol Ekici’nin, “Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu”nun Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylanmasına ilişkin açıklaması:

İŞÇİ SINIFINI BU YASAYA SIĞDIRAMAYACAKSINIZ!

 

İşçiler Meclis’e yaklaştırılmayıp coplanarak, gaz sıkılarak ve işçi sınıfından kaçırılarak sermayenin istekleri doğrultusunda çıkartılan “Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu”nu Cumhurbaşkanı tarafından da onaylandı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül sadece yasayı onaylamadı, bununla birlikte Anayasa’nın 90. Maddesinin yanı sıra eşitlik ilkesinin, uluslararası sözleşmelerin, en temel hak ve özgürlüklerden işçi sınıfının yararlanmasının da üzerini çizmiş oldu.

 

DİSK’in ve çeşitli sendikal örgütlerin itirazları, uluslararası işçi örgütlerinin uyarıları ve veto talepleri Cumhurbaşkanlığı tarafından da kulak arkası edildi. Bu, beklemediğimiz bir davranış değildi.

 

Sermayenin alabildiğine özgürlüklerle hareket alanını genişletip, acımasız sömürü mekanizmalarına ve vahşi kapitalizme karşı işçilerin örgütlenmesini “yasaklayan”; işçi ve emekçilerin örgütlenme iradesine karşı cumhuriyet tarihinin en ciddi saldırısı olan, sendikal hakları devlet kontrolünde, 3-5 sektörde, birkaç yüzbin işçi ile sınırlandıran bu kanunun, neoliberalizmin uygulayıcıları ve yasa koyucuları tarafından geri çekileceğini veya en eşitsizlik üzerine kurulu azından birkaç maddesinin “veto” edileceğini hiçbir zaman beklemedik. Medet de ummadık!..

 

Sayın Cumhurbaşkanı bir kez daha “noter” işlevini yerine getirerek; bir sosyal sınıfın başka bir sosyal sınıf üzerindeki hakimiyetini tesis etmeye yönelik içeriğe sahip bir yasayı onaylayarak Anayasa’nın ihlal edilmesine ortaklık etmiş, sınıflar ve kesimler karşısındaki tarafsızlığını koruyamamıştır.

 

Ama bilinmelidir ki, sermaye, hükümet ve sarı sendikalarla “kutsal ittifaklar” kurarak işçi ve emekçi kitlelerin haklarını gaspedenler, işçi sınıfını bu yasaya sığdırmayı başaramayacaklardır.

 

Sendikaları yok edeceklerini, işçi sınıfının elini kolu yasalarla bağlayacaklarını zannedenlere bir kez daha sesleniyoruz: Gerçek yasaları mücadele edenler yapar! İşçi sınıfı bu yasaya sığmayacaktır!

ITUC ETUC